Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen tekemä sopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettuja asioita hoitaa edunvalvoja. Alaikäisen edunvalvojina ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa. Täysi-ikäisen henkilön edunvalvojana taas on sellainen henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen on tehtävään määrännyt. Vajaavaltaisella ei ole lähtökohtaisesti oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia.

Jos vajaavaltainen on tehnyt sopimuksen, vaikka hän ei ole ollut siihen oikeutettu, ei sopimus lähtökohtaisesti sido vajaavaltaista eli sopimus ei ole pätevä. Sopimus ei sido vajaavaltaista, vaikka vastapuoli olisi ollut vilpittömässä mielessä eli hän ei olisi tiennyt vajaavaltaisuudesta. Sopimus voi kuitenkin tulla sitovaksi, jos vajaavaltaisen edunvalvoja hyväksyy sopimuksen tai vajaavaltainen itse tultuaan täysivaltaiseksi (esimerkiksi nuori täytettyään 18 vuotta) hyväksyy sen.

Vajaavaltainen ei siis itse voi velvoittautua sopimukseen, eli sopimus, jonka mukaan vajaavaltaisen on suoritettava jotain, ei ole pätevä. Sen sijaan sellainen sopimus, jolla vajaavaltainen on hankkinut itselleen edun velvoittautumatta mihinkään, sitoo vajaavaltaisen vastapuolta ja hänen on täytettävä sopimus.

Jos vajaavaltainen on tehnyt sopimuksen ilman tarvittavaa edunvalvojan suostumusta, on sillä, jonka kanssa sopimus tehtiin, oikeus vetäytyä sopimuksesta niin kauan kuin sopimusta ei ole hyväksytty tai asianmukaisesti täytetty. Jos kuitenkin vastapuoli tiesi toisen osapuolen olevan vajaavaltainen, hänellä ei ole oikeutta vetäytyä sopimuksesta aikana, joka suostumuksen hankkimiselle on sovittu tai jonka sen saaminen kohtuudella kestää. Ajatuksena on tällöin, että vajaavaltaisen vastapuolen katsotaan tehneen sopimuksen sillä edellytyksellä, että vajaavaltainen hankkii edunvalvojan suostumuksen sopimukseen.

Jos sopimus tulee päteväksi hyväksymisen johdosta, ei vajaavaltaisen vastapuoli voi enää vedota pätemättömyyteen ja sopimus on täytettävä. Jos taas sopimus ei tule sitovaksi, kummankin osapuolen on palautettava, mitä hän on sopimuksen perusteella vastaanottanut tai, jollei tämä ole mahdollista, korvattava sen arvo. Vajaavaltainen ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan korvausta yli sen, mitä on käytetty hänen kohtuulliseen elatukseensa tai mikä muutoin on tullut hänen hyödykseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa