Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltainen kuolinpesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaisella henkilöllä tarkoitetaan vajaavaltaiseksi julistettua tai alaikäistä. Vajaavaltainen henkilö katsotaan kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan ja tarvitsee edunvalvojan. Vajaavaltainen tarvitsee myös kuolinpesän osakkaana edunvalvojaa, joka huolehtii siitä, ettei vajaavaltaisen oikeuksia loukata. Edunvalvojalla on oikeus​ edustaa vajaavaltaista kuolinpesässä. Edunvalvonnan pääperiaatteisiin kuuluu, että edunvalvojan tulee kaikin puolin ajaa päämiehensä etua. Kuolinpesässä tämä tarkoittaa yleensä vajaavaltaisen saaman taloudellisen hyödyn maksimointia.

Kuolinpesän pesänjako voidaan toimittaa joko pesänjakajan johdolla toimitusjakona tai kuolinpesän osakkaiden kesken sopimusjakona. Sopimusjaossa jaon toteuttamiseen vaaditaan holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviraston suostumus, jos joku pesän osakkaista on vajaavaltainen ja pesän jako toimitetaan ilman pesänjakajaa. Lähtökohtaisesti ilman holhousviranomaisen lupaa edunvalvoja ei saa tehdä vajaavaltaisen puolesta sopimusta perinnönjaosta. Pesänjakajan toimittamassa perinnänjaossa ei yleensä tarvita holhousviranomaisen lupaa, koska pesänjakajan velvollisuutena on vajaavaltaisen edusta huolehtiminen. Jako voidaan toimittaa edunvalvojan vajaavaltaisen puolesta solmiman sopimuksen mukaisesti, jos pesänjakaja katsoo sen vajaavaltaisen edun mukaiseksi.

Poikkeuksena on ainakin tilanne, jossa kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta luovutetaan jaon toteuttamiseksi ja luovutuksen yhteydessä käytetään kuolinpesän ulkopuolisia varoja. Tällöin ei ole kyse varsinaisesti perinnönjaosta vaan muusta oikeustoimesta. Tällaisessa toimessa tarvitaan yleensä aina holhousviranomaisen lupa, vaikka pesänjakaja toimittaisi pesänjaon.

Alaikäisen vajaavaltaisen edunvalvojina toimivat yleensä huoltajat eli alaikäisen vanhemmat. Jos alaikäinen on vanhempien yhteisessä huollossa, alaikäisen pesän osakkaan puhevalta on huoltajilla yhdessä. Tällöin toisella vanhemmalla on vain poikkeustilanteissa yksin oikeus edustaa alaikäistä pesää koskevissa asioissa. Vanhempien edut tai vanhempien edunvalvonnassa olevien sisarusten edut voivat olla ristiriidassa perinnönjaossa, jos vanhemmat tai sisarukset ovat myös pesän osakkaita. Tällöin tulee määrätä edunvalvojan sijainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa