Minilex - Lakipuhelin

Tiedot ennen sopimuksesta päättämistä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Matkanjärjestäjän on huolehdittava siitä, että matkustaja saa tarpeelliset tiedot ja sopimusehdot ennen sopimuksen päättämistä. Matkanjärjestäjä on velvoitettu ottamaan tällaiset matkustajan kannalta tarpeelliset tiedot jo matkaesitteeseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi matkanjärjestäjän nimi ja yhteystiedot sekä muut matkaa koskevat tiedot. Samoin matkustajalle tulee kertoa matkan hinta, hintaan sisältyvät palvelut, mahdolliset erikseen perittävät maksut ja maksuehdot sekä matkan kohde tai kiertomatkan kohteet ja matkareitti. Matkustajalle tulisi antaa tietoja matkanjärjestäjän paikallisesta edustajasta tai paikallisista toimipaikoista, joihin hän voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa tai muuta edustajaa, joka tarvittaessa voi avustaa matkustajaa häntä kohdanneissa vaikeuksissa, matkanjärjestäjän olisi annettava tiedot siitä, miten matkustaja voi saada yhteyden matkanjärjestäjään.

Matkustajalle on annettava sopimusehdot ja tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut valmismatkaliikkeistä annetussa laissa tarkoitetun vakuuden, minkä valtion lain mukaan vakuus on asetettu ja kattaako vakuus tarjotun matkan, on annettava kirjallisina tai pysyvällä tavalla sähköisesti. Tällainen vakuus, joka matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyytensä varalta Kuluttajavirastolle, turvaa matkustajien paluukuljetuksen, jos sopimukseen on sisältynyt kuljetus, matkan peruuntuessa ennen matkan alkamista suoritetun maksun tai matkan keskeytyessä keskeytynyttä matkan osaa vastaavan hinnan korvaamisen kuluttajalle sekä matkustajien majoituksen matkakohteessa paluukuljetukseen asti, jos sopimukseen on sisältynyt majoitus. Jos sopimus tehdään vähän ennen matkaa ja sopimusehtojen antaminen kirjallisina tai pysyvällä tavalla sähköisesti olisi tämän takia kohtuuttoman hankalaa, voidaan matkustajalle antaa tiedot ehdoista muulla sopivalla tavalla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »