Minilex - Lakipuhelin

Tiedot ennen sopimuksesta päättämistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Matkanjärjestäjän tai -välittäjän on annnettava matkustajalle tietyt tiedot ennen matkapakettisopimuksen tekemistä. Matkustajalle on annettava vakiomuosoiset tiedot hänen lakiin perustuvista oikeuksistaan ja tiedot matkanjärjestäjästä ja välittäjästä (toiminimi, osoite, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite) sekä tarjottavien palvelujen pääominaisuuksista eli matkakohteen tai kohteiden tiedot, matkareitti, oleskeluajat päivämäärineen ja jos matkaan kuuluu majoitus, matkaan sisältyvien yöpymisten lukumäärä sekä kuljetusvälineiden tiedot, ateriasuunnittelu ja majoituksen sijainti ja pääpiirteet. Lisäksi on kerrottava matkan hintaan kuuluvista tutustumiskäynneistä, retkistä jne. ja jos matkustajan matkapalveluista saama hyöty riippuu tehokkaasta suullisesta viestinnästä, näiden palvelujen kieli.

Matkustajalle on kerrottava myös sopiiko matka liikuntarajoitteisille ja matkustajan sitä pyytäessä on annettava täsmälliset tiedot matkan tai loman soveltuvuudesta matkustajan tarpeet huomioon ottaen. Lisäksi tulee mainita matkapaketin kokonaishinta veroineen sekä mahdollisine lisämaksuineen ja kustannuksineen, ja jos näitä kustannuksia ei voi laskea, tieto niiden kustannusten tyypeistä, jotka matkustaja voi joutua maksamaan. Lisäksi tulee ilmoittaa maksuehdoista sekä matkan toteutumiseksi vaadittavasta matkustajamäärästä ja sen seurauksista, jos matkustajamäärä ei täyty määräaikaan mennessä. Lisäksi matkustajille tulee antaa yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista ja tiedot kohdemaan terveysmääräyksistä, hänen oikeudestaan peruuttaa sopimus ennen matkan alkamista ja tästä mahdollisesti seuraavasta seuraamusmaksusta sekä tieto pakollisesta tai vapaaehtoisesta matkavakuutuksesta.

Nämä ennakkotiedot on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi. Jos tiedot annetaan kirjallisesti, niiden on oltava helposti luettavassa muodossa. Vakiomuotoiset tiedot on kuitenkin annettava lomakkeella, paitsi jos matkapakettisopimus tehdään puhelimitse.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa