Minilex - Lakipuhelin

Törkeä lapsenraiskaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Törkeä lapsenraiskaus on vuonna 2019 voimaan tullut uusi säännös, jossa rikoksentekijä, joka syyllistyy samalla sekä törkeään raiskaukseen, että törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, tuomitaan törkeästä lapsen raiskauksesta. Rangaistus on vankeutta neljästä kahteentoista vuoteen.

Tekoa ei tuomita törkeänä lapsenraiskauksena, jos teko on jo rangaistava lapsen törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä tai törkeän raiskauksen yrityksenä.

Hallituksen esityksen 212/2018 mukaan rikos kohdistuu alle 16-vuotiaisiin ja eräissä tapauksissa 16 -ja 17-vuotiaisiin. Säännöstä voidaan soveltaa myös silloin kun tekijällä ja uhrilla ei ole suurta ikäeroa esim. 17-vuotiaan raiskatessa 15-vuotiaan, mutta tällöin ikä on ratkaiseva tekijä rangaistuksen määräämisessä ja tällöin rangaistusasteikoksi muodostuu lievennetyin perustein 14 päivää – 9 vuotta.

Törkeää lapsenraiskausta voidaan soveltaa niin väkivallalla tehtyyn tekoon, että sen uhkaa käyttämällä. Lisäksi sama pätee, jos rikoksentekijä on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa käyttämällä hyväkseen sitä, että tämä on tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

Lapsiin kohdistuvalla seksuaalirikos sääntelyllä halutaan ennaltaehkäistä negatiivisia asioita mitä voi syntyä kyseisen rikoksen tuotoksena, kuten terveyshaittoja ja kärsimystä.

Tällä rikosnimikkeellä halutaan viestittää teon erityistä vahingollisuutta, korostaa lasten ruumiillista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä, että suhtautuminen seksuaalirikokseen tulisi olla erityisen ankara.  

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa