Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalirikokset ja maahanmuuttajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen alueella tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen rikoslakia, tai muuta lakia, joka säätää teon rangaistavaksi, riippumatta tekijän alkuperästä, kansalaisuudesta tai uskonnosta. Maahanmuuttajat eivät ole poikkeus tästä säännöstä.

Suomen laissa seksuaalirikoksia ovat sellaiset teot, jotka loukkaavat toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Esimerkkeinä seksuaalirikoksista ovat raiskaus, paritus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Jokaiselle seksuaalirikokselle on asetettu oma rangaistusasteikko, joka perustuu teon vakavuuteen. Rangaistusasteikko määrittää teosta mahdollisesti tuomittavat rangaistukset. Rangaistusasteikon sisällä tuomarilla on päätöksensä mukainen valta, eli niin sanottu harkintavalta, tuomita teon vakavuuden perusteella rangaistuksia. Mahdollisuus on myös yhdistellä rangaistuksia, kuten vankeusrangaistuksen yhteyteen oheissakkoa.

 

Suomen lainsäädäntö olettaa ihmisten tuntevan rikoslain sisällön siten, ettei rikoksiin syyllistyttäisi. Tämä saattaa olla maahanmuuttajille hankalaa, varsinkin jos kulttuuriero on suuri. Esimerkiksi joissakin maissa aviopuolisoaan ei voi raiskata. Tämä on myös Suomessa ollut mahdollista, mutta rikoslakia uudistettaessa raiskaus on kriminalisoitu, eli säädetty rangaistavaksi teoksi myös aviopuolison osalta. Maissa, joissa miehen rooli naiseen nähden on dominoiva, saattaa Suomen seksuaalisen itsemääräyksen kunnioittaminen olla hankala käsittää. Tärkeintä on muistaa, että Suomen valtion alueella noudatetaan Suomen lakia. Ainoastaan alle 15-vuotias tai henkilö, joka ei ole syyntakeinen, ovat rikoksen rangaistusvastuusta vapaat. Syyntakeisuus tarkoittaa teon hetkistä tekijän tilaa, jolloin hän pystyy ymmärtämään tekonsa luonteen sekä laittomuuden, ja kykenee säätelemään omaa käyttäytymistään.

Suomessa syrjintä on ankarasti kielletty myös rikoslain osalta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ketään voida tuomita erilaisiin rangaistuksiin vaikkapa alkuperän perusteella. Rikosoikeus perustuu objektiivisuuden periaatteeseen, jonka mukaan rikoksen teko ja sen motiivit ovat rangaistusta määrättäessä ratkaisevassa asemassa. Tällöin henkilöön kohdistuvat piirteet eivät saa vaikuttaa rangaistuksen määräämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa