Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalirikoksen rangaistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalirikoksiksi luetaan rikokset, jotka loukkaavat toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, kuten raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, sekä paritus. Seksuaalirikoksista tuomitulle langetetaan rikosoikeudellinen seuraamus, eli rangaistus.

Suomessa on monia mahdollisia rangaistusmuotoja, joista lievin tuomioistuimen langettama rangaistusmuoto on sakko. Tuomioistuin voi myös määrätä niin sanottuja yhdyskuntaseuraamuksia, joita ovat yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus, ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta sekä valvontarangaistus. Vakavimmista rikoksista seuraa vankeusrangaistus. Enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan kuitenkin määrätä ehdolliseksi, jolloin tuomitulle määrätään ehdollisen vankeuden pituus sekä koeaika, joka voi vaihdella yhdestä kolmeen vuotta. Tuomittu ei suorita tätä koeaikaa vankilassa, vaan omassa kodissaan. Jos tuomittu ei koeajan sisällä tee uutta rikosta, ei hän joudu vankilaan, ja rangaistus raukeaa. Ehdoton vankeustuomio määrätään vain vakavimmista rikoksista, ja tällöin tuomittu joutuu vankilaan. Vankeustuomio tuomitaan joko määräaikaisena tai elinkautisena. Määräaikainen vankeustuomio voi olla vähintään 14 päivää ja enintään 12 vuotta. Kun tuomittua rangaistaan monista rikoksista, yhteistä rangaistusta määrättäessä saa vankeustuomio olla enintään 15 vuotta, ja täytäntöön pantaessa saa vankeustuomioiden yhteenlaskettu aika olla korkeintaan 20 vuotta. Elinkautinen vankeusrangaistus on mahdollista tuomita vain hyvin harvoista rikoksista, ja siitäkin voi vapautua tietyn ajan jälkeen tai tasavallan presidentin armahduksella.

Rangaistus riippuu rikoksen vakavuudesta, ja mahdollinen rangaistusmuoto kustakin rikoksesta säädetään laissa. Rikoksen yrityksestä rangaistaan vain, jos siitä on erikseen laissa säädetty. Rikoksen teko toisen ihmisen välityksellä, yllytys rikokseen sekä avunanto rikokseen voivat myös olla rangaistavia.

Seksuaalirikoksista lievin rangaistus seuraa seksuaalisesta ahdistelusta, josta tuomitaan vähintään sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Vakavin rangaistus seksuaalirikoksista seuraa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joista joutuu vankeuteen vähintään yhdeksi ja korkeintaan kymmeneksi vuodeksi.

Rikoksesta tuomittu on kuitenkin rangaistusvastuussa ainoastaan, jos hän on rikoksen teon hetkellä yli 15-vuotias ja syyntakeinen, eli kykenee ymmärtämään tekonsa luonteen sekä laittomuuden, ja kykenee säätelemään omaa käyttäytymistään. Rangaistusvastuun edellytyksenä on lisäksi teon tahallisuus tai tuottamus. Rikoksen rangaistuksesta voi myös vapautua niin sanottujen vastuuvapausperusteiden nojalla.

Kysy lisätietoja rangaistuksista sekä mahdollisista vastuuvapausperusteista lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa