Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalirikoksen uhri

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalirikoksen uhriksi luetaan ihminen, jonka seksuaalista itsemääräämisoikeutta on loukattu jollakin rikoslaissa kielletyllä, seksuaalisella tavalla. Esimerkiksi raiskattu tai hyväksikäytetty ihminen on seksuaalirikoksen uhri. Uhrilla on tiettyjä oikeuksia, jotka liittyvät syytteen nostamiseen, rikosasian sovitteluun sekä mahdollisiin korvauksiin.

Osa seksuaalirikoksista on niin sanottuja asianomistajarikoksia, jolloin syyte epäiltyä vastaan voidaan nostaa ainoastaan silloin, kun asianomistaja eli rikoksen uhri tekee syyttämispyynnön. Tällaisia seksuaalirikoksia ovat seksuaalinen ahdistelu, pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai sukupuoliyhteyteen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi, sekä seksuaalinen hyväksikäyttö, joka kohdistuu kypsymättömään alaikäiseen tai jossa käytetään hyväksi uhrin erityistä riippuvuussuhdetta rikoksentekijään. Edellä mainituissa tapauksissa syyttäjä ei saa nostaa syytettä ilman asianomistajan ilmoitusta syytteeseen pantavaksi, ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Syyttäjällä on oikeus nostaa syyte oma-aloitteisesti muista seksuaalirikoksista kuten raiskauksesta, parituksesta ja ihmiskaupasta. Seksuaalirikoksen uhrin sekä syytetyn yksityisyyden suojelemiseksi tuomioistuin voi päättää käsitellä asian osittain tai kokonaan ilman yleisöä tuomioistuimessa, vaikka oikeudenkäynnit ovat pääsääntöisesti yleisölle avoimia. Seksuaalirikosoikeudenkäynnin ratkaisu voidaan myös olla julkaisematta, mutta päätös syyllisyydestä ja sovellettavat lainkohdat tulee julkistaa aina.

Joidenkin seksuaalirikosten osalta myös sovittelu on mahdollista. Rikoksen uhri voi pyrkiä selvittämään asiaa sovittelussa, jossa rikoksen uhri sekä rikoksesta epäilty voivat kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettoman sovittelijan välityksellä. Sovittelun tarkoituksena on käsitellä uhrille rikoksesta aiheutuneita henkisiä sekä aineellisia haittoja sekä pyrkiä sopimaan mahdollisista toimenpiteistä näiden haittojen hyvittämiseksi. Asian käsittely tai ratkaisu poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen toimesta ei kuitenkaan estä myös sovittelua. Sovittelu voidaan järjestää vain jos molemmat osapuolet tähän suostuvat henkilökohtaisesti sekä vapaaehtoisesti. Molempien osapuolten tulee myös ymmärtää sovittelun sekä mahdollisten ratkaisujen merkitys.

Seksuaalirikoksen uhrilla on lain mukaan oikeus vahingon aiheuttajalta perittävään korvaukseen. Ilmoitus vahingoista sekä korvausvaatimus on esitettävä poliisille, ja kuitit on esitettävä perusteluina korvausvaatimukselle. Niin kutsutun henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista sairaanhoito- ja muista tarpeellisista kuluista, ansionmenetyksistä, kivusta, särystä sekä muusta haitasta. Seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus myös korvauksiin hänen itsetunnolleen ja ihmisarvolleen kohdistuvan loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Uhri voi lisäksi saada korvausta henkilökohtaisesta vakuutuksestaan. Lain mukaan rikoksen uhrille voidaan myös maksaa korvausta valtion varoista rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta ja kärsimyksestä. Tätä korvausta haetaan Valtionkonttorilta.

Rikosten uhreille tarjotaan Suomessa tukipalveluita. Rikosuhripäivystys sekä useat järjestöt tarjoavat tukeaan kaikille rikoksen uhreille.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä seksuaalirikoksen uhrin asemasta, oikeuksista tai mahdollisuuksista sovitteluun, ota yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa