Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalirikokset ja lastensuojelulaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalirikoksiksi luetellaan rikokset, jotka loukkaavat toisen henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Laki suojelee erityisesti lapsia seksuaalirikoksilta. Kun rikoslaki kieltää seksuaalirikokset, lastensuojelulaki turvaa lapsen oikeuden ruumiilliseen koskemattomuuteen. Seuraavaksi tarkastellaan, miten lastensuojelulaki suojelee lapsia seksuaalirikoksilta.

Erityisesti lapsiin kohdistuvia laissa kiellettyjä seksuaalirikoksia ovat esimerkiksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito, sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sekä lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun on tuettava lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä, pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan havaittuihin ongelmiin riittävän pian. Lastensuojelu tarvetta arvioitaessa ja sitä toteutettaessa on lain mukaan otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Lastensuojelulain mukaan lapsena pidetään alle kahdeksantoistavuotiasta, ja nuorena pidetään 18–20-vuotiasta. Lastensuojelulain mukaan lapselle on erityisesti turvattava ruumiillinen sekä henkinen koskemattomuus. Seksuaalirikokset vahingoittavat erityisesti henkilön ruumiillista koskemattomuutta loukaten tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, ja näin ollen rikoslakia sekä lastensuojelulakia sovelletaan tapauksissa, joissa seksuaalirikoksen uhri on lapsi tai nuori.

Lastensuojelulaissa esimerkiksi määritellään, kenen vastuulla on lastensuojeluilmoituksen tekeminen, jos epäillään seksuaalirikosta. Kuitenkin sellaista henkilöä, joka tekee tutkintapyynnön ja lastensuojeluilmoituksen vihjaten toisen syyllistymisestä seksuaalirikokseen lasta kohtaan ilman, että henkilö on pyrkinyt varmistumaan ilmoittamiensa seikkojen todenperäisyydestä, voidaan syyttää ja tuomita kunnianloukkauksesta. Lastensuojelulain mukaan terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin on annettava  lastensuojelussa asiantuntija-apua ja tarvittaessa järjestettävä kiireellistä tutkimusapua sekä hoito- ja terapiapalveluja lapselle.

Seksuaalirikoksen tekijään sovelletaan rikoslakia. Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat virallisen syyttäjän alaisia rikoksia, joka tarkoittaa sitä, että kun poliisi sekä syyttäjä ovat saaneet tiedon rikoksesta ja mahdollisesta epäillystä, voi syyttäjä nostaa syytteen oma-aloitteisesti ilman rikoksen uhrin tai tämän huoltajan erillistä pyyntöä. Lasta koskevien seksuaalirikosten oikeudenkäynneissä voidaan tehdä poikkeuksia esimerkiksi oikeudenkäynnin julkisuuden periaatteisiin henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tai lastensuojelulaista, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa