Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja ahdistelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen rikoslaissa säädetään rangaistavaksi teoksi seksuaalinen ahdistelu. Ahdistelu voi tietyissä tapauksissa täyttää myös rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn vainoamisen tunnusmerkit.

Seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyy rikoslain mukaan se, joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon. Jotta kyseessä olisi rangaistava teko, on teon oltava omiaan loukkaamaan henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalisesta ahdistelusta seuraava rangaistus voi olla joko sakkoa, tai enimmillään kuuden kuukauden mittainen vankeusrangaistus. Seksuaalinen ahdistelu on niin sanottu asianomistajarikos. Näin ollen syyttäjä ei pääsääntöisesti saa nostaa syytettä seksuaalisesta ahdistelusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Toiseen henkilöön kohdistuva ahdistelu voi täyttää myös vainoamisen tunnusmerkistön. Tällöin kyseessä on muunlainen, kuin seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kohdistuva ahdistelu. Vainoamiseen syyllistyy rikoslain mukaan se, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Vainoamisessa on siis kyse jatkuvasta toiminnasta, kuten esimerkiksi yhteydenotoista tai muusta teosta, joka aiheuttaa vainotussa henkilössä ahdistusta. Vainoamisesta voidaan tuomita sakkorangaistus tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistus.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa