Minilex - Lakipuhelin

Lapseen kohdistunut seksuaalirikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa seksuaalisen kanssakäymisen suojaikäraja on monissa yhteyksissä asetettu 16 ikävuoteen. Rajana on 18 vuotta, jos tekijänä on vanhempi tai muu vanhemman asemassa oleva samassa taloudessa lapsen kanssa asuva henkilö. Myös esimerkiksi paritusrikoksissa suojaikäraja on 18 vuotta. Lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten kriminalisoinnilla pyritään turvaamaan lapsen oikeus tasapainoiseen kehitykseen.

Rikoslain mukaisia hyväksikäyttörikoksia ovat esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä hyväksikäyttö, paritus ja törkeä paritus, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen. Sukupuoliyhteys lapsen kanssa tulee lähtökohtaisesti arvioiduksi aina lapsen törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä. Sen sijaan seksuaalisen hyväksikäytön määritelmän täyttyminen ei vaadi esimerkiksi fyysistä kosketusta, riittää että teko on tekijä ja teon kohteena oleva henkilö ja olosuhteet huomioiden seksuaalisesti olennainen. Lapseen kohdistunut seksuaalinen teko voi siis olla esimerkiksi sopimatonta viestittelyä.

Lapseen kohdistuvana seksuaalirikoksena voivat tulla rangaistavaksi myös esimerkiksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen ja törkeä lasta esittävän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito ja sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen. Tekomuotona voi olla paitsi hallussapito ja levittäminen, myös esimerkiksi valmistaminen, maahan tuominen, Suomen kautta muuhun maahan tuominen tai muu levittäminen. Lapseen kohdistuvana seksuaalirikoksena voidaan pitää esimerkiksi tekoa, jossa tekijä luo linkkejä sivustolle, jolla on lasta koskevaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa materiaalia.

Lapseen kohdistuvina seksuaalirikoksina eivät tule rangaistaviksi nuorten väliset, tasavertaiset ja vapaaehtoiset seksisuhteet. Vaikka toinen tai molemmat osapuolet ovat alle 16-vuotiaita, mutta osapuolten iässä ja henkisessä sekä ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa, eikä tekoon liity pakkoa, teko ei tule arvosteltavaksi rikoslain mukaisena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa