Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalirikos Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalirikos on yleisnimitys rikoksesta, jolla loukataan ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai kohdistetaan seksuaalisia tekoja nuoriin henkilöihin.

Seksuaalirikoksiin kuuluu Suomen lain mukaan:

  • raiskaus ja törkeä raiskaus
  • pakottaminen seksuaaliseen tekoon
  • seksuaalinen hyväksikäyttö
  • seksuaalinen ahdistelu
  • lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
  • seksiakaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
  • seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
  • lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
  • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen
  • paritus ja törkeä paritus

Yllä mainitut ovat kaikki erillisiä rikoksia, joista on omat säännöksensä laissa ja myös eritasoiset rangaistukset. Yksi tapahtuma voi myös täyttää usean seksuaalirikoksen tunnusmerkistön ja siihen voi yhdistyä lisäksi muitakin kuin seksuaalirikoksia.

Syyttäjällä on seksuaalirikoksissa syyteoikeus siitä riippumatta, nostaako rikoksen uhri syytettä. Poikkeuksena tästä on seksuaalinen ahdistelu, joka edellyttää asianomistajan eli uhrin vaatimusta syytteestä. Siinäkin syyttäjällä on kuitenkin syyteoikeus, jos erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii.

Rangaistusvastuu seksuaalirikoksissa koskee luonnollisesti rikoksentekijää. Vastuuseen voidaan myös saattaa oikeushenkilö eli esimerkiksi yhtiö, jos on kyse parituksesta, törkeästä parituksesta tai lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Rangaistuksen lisäksi rikoksentekijälle yleensä asetetaan vahingonkorvausvelvollisuus, sillä uhrilla on oikeus korvaukseen, jos hänen vapautta, rauhaa, kunniaa, yksityiselämää tai ihmisarvoa on teolla loukattu tai jos hänen henkilökohtaista koskemattomuuttaan on vakavasti loukattu. Korvaus määrätään ottaen huomioon loukkauksen laatu, uhrin asema, tekijän ja uhrin välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. Lisäksi uhrilla on oikeus korvaukseen kaikista henkilövahingoista, kuten sairaanhoitokustannuksista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä pysyvästä haitasta, jos näitä on aiheutunut seksuaalirikoksesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa