Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalirikoksesta ilmoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalirikoksia on monia, joille on yhteistä niiden seksuaalinen luonne ja se, että ne loukkaavat toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalirikokset kielletään laissa, ja niiden tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi tulisi niistä aina ilmoittaa viranomaisille. Seuraavaksi tarkastellaan, kuka voi tehdä ilmoituksen seksuaalirikoksesta tai sen epäilystä, kenelle ilmoitus tulisi tehdä, ja missä tilanteissa kaikilla on rikoksen ilmoitusvelvollisuus rangaistuksen uhalla.

Seksuaalirikoksia ovat rikokset, jotka ovat omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, kuten raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, paritus, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, sekä seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta.

Seksuaalirikoksesta tulee aina ilmoittaa poliisille. Joko seksuaalirikoksen uhri itse tai muu henkilö, joka tietää tai epäilee rikoksen tapahtuneen, voi tehdä rikosilmoituksen. Rikosilmoituksen voi tehdä joko soittamalla, käymällä poliisilaitoksella, internetin tai faksin kautta. Rikosilmoitusta varten tulee poliisille ilmoittaa tapahtumista sekä niin liittyvistä henkilöistä mahdollisimman tarkasti. Väärien tietojen antaminen poliisille tahallisesti on rangaistava teko. Jos olet seksuaalirikoksen uhri, voit ilmoittaa rikosilmoituksessa, vaaditko rangaistusta rikoksentekijälle. Tiettyjen seksuaalirikosten ollessa kyseessä, kuten raiskaus, voi rikoksen uhri päättää, ettei rikostutkintaa jatketa. Tällöin poliisi ei jatka tutkintaa, eikä myöskään syyttäjä voi oma-aloitteisesti nostaa syytettä rikoksesta epäiltyä vastaan, jollei erityinen yleinen etu niin vaadi.

Seksuaalirikoksen uhrin tulisi aina käydä lääkärissä ja välttää peseytymästä tai vaihtamasta vaatteita mahdollisten todisteiden säilyttämiseksi.

Jos seksuaalirikoksen mahdollinen uhri on lapsi, tulee tapahtumasta tehdä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelulaki määrää, kenellä on ilmoitusvelvollisuus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle lasta kohdistuvasta seksuaalirikoksesta.

Joistain seksuaalirikoksista on myös laissa määrätty ilmoitusvelvollisuus. Tässä tapauksessa jos henkilöllä on tietoa rikoksesta, joka on suunnitteilla ja joka voidaan estää, on hänen ilmoitettava siitä poliisille. Ilmoitusvelvollisuuden alaisia seksuaalirikoksia ovat raiskaus, törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa sekä törkeä ihmiskauppa. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos henkilö joutuisi ilmiantamaan avo- tai aviopuolisonsa tai näihin rinnastettavan läheisen henkilön, sisaruksensa, vanhempansa tai lapsensa. Muussa tapauksessa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä on säädetty rangaistus.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä seksuaalirikoksista ja niiden ilmoittamisesta viranomaisille, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa