Minilex - Lakipuhelin

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa lapselle vahinkoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä on kyse alle 16-vuotiaaseen kohdistuvasta sukupuoliyhteydestä, tai muunkaltaisesta hyväksikäytöstä. Jotta rikos katsottaisiin törkeäksi, täytyy teon olla aina kokonaisuutta arvostellen törkeä.

Rikosta koskevat edellytykset jaetaan kahteen osaan; sukupuoliyhteyteen ja muunkaltaiseen hyväksikäyttöön. Ensinnäkin, alle 16-vuotiaaseen kohdistuva sukupuoliyhteys, joka katsotaan kokonaisuutena arvostellen törkeäksi. Tai uhri on jo 16-vuotta täyttänyt, mutta ei vielä täysi-ikäinen, mikäli tekijänä on uhrin vanhempi, tai vanhempaan rinnastettava henkilö, joka asuu uhrin kanssa samassa taloudessa.

Toisena on alle 16-vuotiaaseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö, joka katsotaan kokonaisuutena myös törkeäksi. Seksuaaliseksi hyväksikäytöksi on rikoslaissa lueteltu kolme vaihtoehtoa. 

  1. Kohteena on lapsi, jolle rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa hänen iän tai kehitystason vuoksi. On omiaan tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei tarvita konkreettista näyttöä erityisestä vahinkoa. Asiaa siis tarkastellaan abstraktilla tasolla. Esimerkiksi tietty teko saattaa vaikuttaa 6-vuotiaaseen eri tavalla, kuin 15-vuotiaaseen. Merkitystä on myös teon laadulla ja muilla teon olosuhteilla. 
  2. Rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla. Tässä tekoa arvioidaan teko-olosuhteita arvioimalla. Minkälaisesta paikasta tai onko tilassa muita, jotka tekevät teosta erityisen nöyryyttävää lapselle. 
  3. Viimeisessä kohdassa teko on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle siitä syystä, että tekijä on lapselle tuttu, ja tätä kautta heidän välillään on luottamusasema, tai lapsi on muuten erityisen riippuvainen tekijästä. Mikäli tekijänä olisi siis lapsen vanhempi, tai muu henkilö, joka vastaa lapsen kasvatuksesta, katsottaisiin teko helposti törkeäksi. Tämä on katsottu törkeäksi siitä syystä, että lapsen läheinen on yleensä se henkilö, jolle lapsi kertoisi hänelle tapahtuneet asiat. Ristiriita on selkeä siltä osin, ettei lapsi voi välttämättä turvautua muuhun henkilöön, kuin häntä hyväksikäyttävään. Erityisen riippuvainen asema saattaa tulla myös muualta, kuten koulusta, uskontokunnasta, harrastustoiminnasta tai vakaumuksesta, jossa lapsella on läheinen suhde tekijään.

Oli kyseessä sitten edellytyksen ensimmäinen kohta; sukupuoliyhteys, tai toinen kohta; seksuaalinen hyväksikäyttö, on teon oltava lisäksi kokonaisuudessaan törkeäksi luokiteltava. Törkeyden arvioinnissa huomioidaan teon olosuhteet, teon luonne sekä muita seikkoja, jotka tekisivät teon törkeäksi.

Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita vähintään yhdeksi vuodeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Kyseisen rikoksen yrityksestä rangaistaan myös.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa