Minilex - Lakipuhelin

Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaki kriminalisoi sukupuoliyhteyden lähisukulaisten kesken. Kriminalisoinnilla tarkoitetaan teon säätämistä rangaistavaksi. Säännös ei sisälly seksuaalirikoksia koskevaan rikoslain lukuun, vaan lukuun, joka sääntelee rikoksia yleistä järjestystä vastaan.

Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken on kriminalisoitu siksi, että on katsottu tarpeelliseksi suojata perhe-elämää. Kriminalisointi on katsottu myös tarpeelliseksi, jotta vältytään niiltä terveydellisiltä riskeiltä, jotka liittyvät lähisukulaisten yhteisiin lapsiin. Säännös ilmaisee myös sen, että sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken on yleensäkin katsottu moitittavaksi teoksi yhteiskunnassamme. Varsin selvää on, että säännöksen on myös tarkoitus suojata alaikäisiä lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, jota vahvistamassa onkin lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa säännöksessä oleva nostettu ikäraja 18-vuotta. Kuitenkin myös täysi-ikäisten lähisukulaisten välinen sukupuoliyhteys on katsottu paheksuttavaksi teoksi ja siksi kriminalisoitu yleistä järjestystä vaarantavana rikoksena.

Rikoslain mukaan rangaistavaa on sukupuoliyhteys alenevaa tai ylenevää polvea olevan biologisen sukulaisen kanssa tai biologisten sisarusten kanssa. Säännös ei ulotu serkkuihin, sillä Suomessa on lain mukaista mennä naimisiin serkkunsa kanssa. Rikoslain säännös sukupuoliyhteydestä lähisukulaisen kanssa on sukupuolineutraali eli rangaistavuus ei ole riippuvainen onko kyseessä samaa vai eri sukupuolta olevat lähisukulaiset.
 

Sukupuoliyhteys lähisukulaisen kanssa on rangaistavaa ainoastaan tahallisena. Tämä tarkoittaa sitä, että rangaistavuuden edellytyksenä on se, että osapuolet ovat tietoisia sukulaissuhteesta.

Sukupuoliyhteys lähisukulaisen kanssa voi täyttää olosuhteista riippuen myös muun seksuaalirikoksen tunnusmerkistön, esimerkiksi raiskauksen tai seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Tällöin tekijä tuomitaan kummastakin rikoksesta. Uhria, esimerkiksi lasta ei tuomita sukupuoliyhteydestä lähisukulaisen kanssa. Tekijä arvioidaan teonkuvauksen perusteella. Mikäli sukupuoliyhteys on tapahtunut yhteisymmärryksessä molempien tietoisuudessa sukulaissuhteestaan, tuomitaan molemmat sukupuoliyhteydestä lähisukulaisen kanssa.

Sukupuoliyhteydestä lähisukulaisen kanssa tuomitaan joko sakkoon, tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa