Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksen pätevyys ja oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksen pätevyydellä tarkoitetaan yleensä sitä, että sopimus sitoo molempia osapuolia. Sopimus velvoittaa molempia osallisia, ja näiden on täytettävä se niin kuin on sovittu. Joskus sopimus voidaan kuitenkin katsoa pätemättömäksi, vaikka se on tehty. Näin on esimerkiksi silloin, jos sopimuksen osapuolelta puuttui tekohetkellä oikeustoimikelpoisuus.

Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa henkilön kykyä tehdä itseään sitovia oikeustoimia, esimerkiksi kykyä solmia itseään sitovia sopimuksia. Lähtökohtaisesti kaikilla täysi-ikäisillä ihmisillä on oikeustoimikelpoisuus. 

Henkilöä, jolta puuttuu oikeustoimikelpoisuus, kutsutaan vajaavaltaiseksi. Vajaavaltainen on ensinnäkin alle 18-vuotias henkilö. Vajaavaltainen on myös vajaavaltaiseksi tuomioistuimen päätöksellä julistettu henkilö. Tällainen henkilö katsotaan lähes täysin kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Vajaavaltainen tarvitsee edunvalvojan huolehtimaan asioidensa hoidosta ja tekemään oikeustoimia hänen puolestaan. Alaikäisen edunvalvojana toimii hänen huoltajansa.

Vajaavaltaisen yksin tekemät sopimukset eivät lähtökohtaisesti ole päteviä, sillä tämä tarvitsee edunvalvojansa suostumuksen sopimukseen. Vajaavaltainen voi tehdä omatoimisesti ainoastaan tavanomaisia ja vähämerkityksellisiä sopimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pienet ostokset.

Oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa myös lievemmin kuin vajaavaltaiseksi julistamalla. Henkilön oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa myös osittain. Tällainen päämies toimii yleensä edunvalvojansa kanssa yhdessä hoitaessaan asioitaan ja myös tehdessään sopimuksia, ja oikeustoimikelvottomuus koskee esimerkiksi vain tiettyjä sopimuksia. Jos rajoitetusti oikeustoimikelpoinen solmii häneltä kiellettyjä sopimuksia, ovat nämä lähtökohtaisesti pätemättömiä. Edunvalvojan tehtävänä on päättää näistä sopimuksista.

Lisäksi oikeustoimikelpoisuus voi puuttua, vaikka siitä ei olisi tehty mitään virallista päätöstä. Oikeustoimikelpoisuuden puuttuminen voi johtua esimerkiksi tilapäisestä mielenhäiriöstä. Nämä voivat johtua psyykkisistä sairauksista tai jopa vahvasta humaltumisesta. Tällaisessakin tilassa solmitut sopimukset ovat lähtökohtaisesti pätemättömiä.

Vinkit

- Merkittävien sopimuksien tekoon yksin katsotaan kelvottomiksi yleensä alaikäiset, sekä sellaiset henkilöt joiden oikeutoimikelpoisuutta on rajoitettu joko osittain tai kokonaan

Varoitukset

- Sopimus voi osoittautua pätemättömäksi, jos sopijaosapuolen oikeustoimikelpoisuuden todetaan olleen rajoitettu tai rajoittunut

- Myös vahva humalatila tai tilapäinen psyykkinen häiriö voidaan katsoa riittäväksi syyksi saada sopimus pätemättömäksi

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa