Minilex - Lakipuhelin

Sitooko vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltainen on henkilö, joka on joko alaikäinen tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tuomioistuimen päätöksellä. Tällaisella vajaavaltaisella ei aina ole oikeutta vapaasti itse määrätä omistamastaan omaisuudesta. Vajaavaltainen ei voi myöskään tehdä sopimuksia taikka muita oikeustoimia, ellei toisin ole laissa säädetty. Oikeustoimella tarkoitetaan tahdonilmaisua, jolla perustetaan, muutetaan tai puretaan oikeussuhteita. Yleisimpiä oikeustoimia ovat kauppa, vaihto ja lahja.

Pääsääntönä on, että oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ole oikeutta, ei sido häntä. Kuitenkin, mikäli vajaavaltaisen edunvalvoja antaa oikeustoimeen suostumuksensa, vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi sitoo häntä. Edunvalvojan suostumuksella oikeustoimi tulee näin ollen päteväksi. Samoin, jos alaikäinen täysi-ikäiseksi tultuaan hyväksyy itse alaikäisenä tekemänsä oikeustoimen. Tämä sääntö pätee silloin, kun henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi, sekä silloin kun henkilö on vain rajoitetusti oikeustoimikelpoinen. Oikeustoimen sitovuus ei riipu siitä, onko oikeustoimen vastapuoli ollut tietoinen vajaavaltaisuudesta vai ei.

Jos vajaavaltainen on tehnyt oikeustoimen ilman tarvittavaa edunvalvojan antamaa suostumusta, oikeustoimen toisella osapuolella on oikeus vetäytyä oikeustoimesta niin kauan kuin sopimusta ei ole hyväksytty tai asianmukaisesti täytetty. Vetäytymisestä on ilmoitettava vajaavaltaiselle tai hänen edunvalvojalleen. Vajaavaltaisen vastapuolella ei kuitenkaan ole oikeutta vetäytyä oikeustoimesta aikana, joka suostumuksen hankkimiseen kohtuudella kestää. Tällainen aika määräytyy käytännössä tapauskohtaisesti. Se voisi esimerkiksi olla 1-2 viikkoa. Vastapuoli voi kuitenkin vetäytyä oikeustoimesta suorituksesta riippumatta, jos hänellä on ollut perusteltua aihetta olettaa, että vajaavaltaisella oli oikeus oikeustoimen tekemiseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vastapuolen virheellinen käsitys siitä, että vajaavaltainen oli hankkinut maksamansa kaupan vastikkeen työansioina. Nämä käytännön säännöt ovat monimutkaista juridiikkaa, jonka vuoksi on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

Seurauksena siitä, ettei oikeustoimi ollutkaan henkilön vajaavaltaisuudesta johtuen pätevä, on kummankin osapuolen palautettava, mitä he ovat oikeustoimen perusteella vastaanottaneet. Tällöin esimerkiksi vajaavaltainen ostaja palauttaa kaupan kohteen ja myyjäosapuoli palauttaa kauppasumman. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, on sen, joka ei pysty tällaista suoritusvelvollisuuttaan täyttämään, korvattava suorituksen arvo. Vajaavaltainen ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan arvoa yli sen, mitä on käytetty hänen kohtuulliseen elatukseen tai mikä on muutoin tullut hänen hyödykseen. Tällaisia voivat olla mahdolliset etuudet tai viikkoraha. Mikäli molemmat oikeustoimen osapuolet ovat vajaavaltaisia ja osapuoli ei voi palauttaa mitä on oikeustoimen perusteella vastaanottanut, on korvattava arvo, joka katsotaan molempien osapuolten kannalta kohtuulliseksi.

Lakimiehemme avustavat vajaavaltaisen oikeustoimiin liittyvissä tilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa