Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalisen hyväksikäytön määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalinen hyväksikäyttö kielletään laissa, ja siitä on yksityiskohtainen määritelmä. Suomen rikoslain mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä, kun joku omaa asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa toisen ihmisen sukupuoliyhteyteen tai muuhun toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai taivuttaa toisen alistumaan seksuaalisen teon kohteeksi seuraavissa tilanteissa:

1. Toinen ihminen on alle kahdeksantoista vuotias, joka on koulussa tai muussa laitoksessa rikoksentekijän määräysvallan tai valvonnan alainen tai muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa tekijään,

2. Toinen ihminen on alle kahdeksantoista vuotias, jonka kyky itsenäisesti päättää omasta seksuaalisesta käyttymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin rikoksentekijällä, ja tekijä käyttää törkeästi hyväkseen tätä kypsymättöyyttä,

3. Toinen ihminen on sairaalassa tai muussa laitoksessa hoidettavana ja hänen kyky puolustaa itseään tai muodostaa tai ilmaista omaa tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai

4. Toinen henkilö on rikoksentekijästä erityisen riippuvainen, ja tekijä käyttää tätä riippuvuussuhdetta törkeästi hyväkseen.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan rangaistukseksi sakkoon tai ehdottomaan, vankilassa suoritettavaan vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi. Myös seksuaalisen hyväksikäytön yritys on rangaistavaa.

Yli kahdeksantoistavuotiaan uhrin seksuaalinen hyväksikäyttö on niin sanottu asianomistajarikos, joka tarkoittaa sitä, ettei syyttäjä saa nostaa asiassa syytettä epäiltyä vastaan, jos asianomistaja eli rikoksen uhri ei tätä itse henkilökohtaisesti halua. Uhri voi tehdä ilmoituksen poliisille ja sen jälkeen syyttämispyynnön syyttäjälle. Ainoastaan silloin kun katsotaan, että erittäin tärkeä yleinen etu niin vaatii, voi syyttäjä myös oma-aloitteisesti nostaa syytteen ilman asianomistajan pyyntöä. Lisäksi tilanteissa, joissa rikoksentekijä on käyttänyt hyväksi tilannetta, jossa toinen on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtonsa sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi, voi syyttäjä nostaa syytteen oma-aloitteisesti, jos katsotaan että tärkeä yksityinen etu niin vaatii. Uhrin ollessa alle kahdeksantoistavuotias, on syyttäjää oikeus nostaa syyte oma-aloitteisesti.

Seksuaalinen hyväksikäyttö rikoksena lisäksi sisältää monia määritelmiä, joita kehitetään oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi jatkuvasti. Määritelmiä kuten ‘alisteinen suhde’ ja ‘olennaisesti heikentynyt’ kehitetään oikeuskäytännössä tuomioistuimissa sekä oikeuskirjallisuudessa ja muissa lain lähteissä.

Muistahan aina tarkistaa ajankohtaisen lain ja tarvittaessa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa