Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalisen hyväksikäytön kriteerit

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalinen hyväksikäyttö ei edellytä uhrin pakottamista seksuaaliseen tekoon. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön voi siis syyllistyä, vaikka uhri ei tekoa vastustaisikaan. Seksuaalinen hyväksikäytön rangaistavuudella pyritään suojaamaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat erityisen alttiita seksuaaliselle hyväksikäytölle esimerkiksi ikänsä tai olosuhteidensa, esimerkiksi laitoshoidon vuoksi. Tarkoitus on myös, että kukaan ei oman asemansa avulla pääsisi hyväksikäyttämään heikommassa asemassa olevia. Seksuaalisen hyväksikäytön kriteerit täyttyvät, mikäli tekijä asemansa avulla taivuttaa uhrin seksuaalisen tekoon.

Arvioitaessa seksuaalista hyväksikäyttöä olennaista on hyväksikäyttäjän asema. Rikoslain mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa sitä, että joku asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa toisen sukupuoliyhteyteen. Seksuaalinen hyväksikäyttö voi tarkoittaa myös sitä, että joku asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa toisen seksuaaliseen tekoon tai taivuttaa alistumaan tällaisen teon kohteeksi. Rikoslaissa on myös mainittu keihin tällainen taivuttaminen voi kohdistua, eli keitä pyritään suojaamaan.

Pykälä suojaa ensinnäkin alaikäisiä, jotka ovat koulussa tai muussa laitoksessa tekijän määräysvallan tai valvonnan alaisena tai muuten alisteisessa suhteessa hyväksikäyttäjään. Tarkoitus on suojata nuoria auktoriteettiaseman väärinkäytöltä esimerkiksi koulussa tai leireillä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö voi kohdistua myös alaikäiseen, jos hyväksikäyttäjän ja uhrin välillä on suuri ikäero ja tekijä käyttää hyväkseen uhrin kypsymättömyyttä.

Pykälä suojaa myös sairaalassa tai muussa laitoksessa olevia, joiden kyky puolustaa itseään on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt.

Seksuaalinen hyväksikäyttö voi tarkoittaa myös sitä, että hyväksikäytön kohteena on henkilö, joka on tekijästä erityisen riippuvainen. Tämä riippuvuus voi tarkoittaa esimerkiksi taloudellista riippuvuutta.

Seksuaalinen hyväksikäyttö edellyttää nimenomaan toisen taivuttamista. Se millainen alistussuhde tekijän ja uhrin välillä on, vaikuttaa siihen, mikä katsotaan taivuttamiseksi. Esimerkiksi jos uhri on suljetussa laitoksessa, melko vähäinenkin taivuttaminen on hyväksikäyttämistä. Taivuttaminen voi tarkoittaa sitä, että tekijä antaa uhrin ymmärtää, että hänellä on asemansa puolesta mahdollisuus vaikuttaa uhrin olosuhteisiin. Taivuttaminen voi tarkoittaa myös muun henkisen yliotteen käyttämistä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö voi tarkoittaa sukupuoliyhteyttä tai muuta seksuaalista tekoa. Seksuaalisella teolla tarkoitetaan sellaista tekoa, jolla tekijä tavoittelee seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä ja joka on seksuaalisesti olennainen. Tämä tarkoittaa sitä, että teko loukkaa uhrin seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Rikoslaissa on kielletty myös sellaisen henkilön hyväksikäyttäminen, joka on tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Tarkoitus on suojata esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka eivät päihtymyksensä vuoksi kykene pätevästi ilmaisemaan haluavatko he osallistua seksuaalisen kanssakäymiseen vai eivät.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa