Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalirikokset ja oikeudenkäynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuten muutkin rikokset, seksuaalirikokset käsitellään oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäyntiin päädytään, jos syyttäjä haastaa syytetyn, tai jos asianomistaja eli rikoksen uhri tekee syyttämispyynnön syyttäjälle. Seksuaalirikosten arasta luonteesta johtuen otetaan oikeudenkäynnissä usein käyttöön erityisiä menetelmiä uhrin sekä syytetyn yksityisyyden suojaamiseksi.

Oikeudenkäyntiin päädytään vain silloin, kun joko syyttäjä tai asianomainen eli rikoksen uhri on tuonut syytteen syytettyä vastaan. Osa rikoksista on virallisen syytteen alainen, joista syyttäjä voi oma-aloitteisesti nostaa syytteen. Asianomistajarikoksia ovat sellaiset rikokset, joista ainoastaan uhri voi tehdä syyttämispyynnön, jonka seurauksena syyttäjä voi nostaa syytteen ja viedä rikoksen käsiteltäväksi tuomioistuimeen. Tilanteissa, joissa epäiltyjä on useampi, saa syyttäjä nostaa syytteen niitäkin epäiltyjä vastaan, joista asianomistaja ei erikseen ole tehnyt syyttämispyyntöä. Osa rikoksista on sekamuotoisia rikoksia, joista syyttäjä voi tietyin perustein nostaa syytteen oma-aloitteisesti, vaikka yleisesti ottaen ne olisivat asianomistajarikoksia. Jos rikoksen uhri on alle 18-vuotias, hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajalla on oikeus tehdä syyttämispyyntö alaikäiseen kohdistuneen rikoksen johdosta. Jos uhri on alaikäinen, mutta täyttänyt 15 vuotta, hänellä on myös oikeus tehdä syyttämispyyntö itsenäisesti.

Seksuaalirikoksista seksuaalinen ahdistelu, pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai sukupuoliyhteyteen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi, sekä seksuaalinen hyväksikäyttö, joka kohdistuu kypsymättömään alaikäiseen tai jossa käytetään hyväksi uhrin erityistä riippuvuussuhdetta tekijään, ovat asianomistajarikoksia. Muut seksuaalirikokset voivat päätyä oikeudenkäyntiin syyttäjän omasta aloitteesta.

Itse oikeudenkäynnissä ovat läsnä puheenjohtaja, syyttäjä, asianomistaja eli rikoksen uhri, sekä vastaaja eli rikoksesta syytetty. Kun oikeudenkäynti aloitetaan, syyttäjä esittää syytteen sekä edustamiensa asianomaisten korvausvaatimukset tuomioistuimelle. Myös asianomaiset voivat esittää vaatimuksensa. Seuraavaksi vastaaja ottaa kantaa esitettyihin vaatimuksiin, jonka jälkeen molemmilla osapuolilla on vielä tilaisuus tulla kuulluksi. Oikeudenkäynnissä voidaan myös kuulla mahdollisia todistajia sekä esittää todistusaineistoa. Lopuksi erityisesti alaikäisiä sekä seksuaalirikoksia käsittelevissä oikeudenkäynneissä kuullaan myös huoltajan ja sosiaalilautakunnan edustajaa. Asianosaisten loppulausuntojen jälkeen tuomioistuin päättää syytetyn syyllisyydestä sekä mahdollisista rangaistuksista sekä korvauksista asianosaisille tai valtiolle.

Seksuaalirikosten arkaluontoisuudesta johtuen voidaan oikeudenkäynnin julkisuuden periaatteeseen tehdä poikkeuksia. Jos rikoksesta on syytteessä alle 18-vuotias tai asiassa kuullaan alle 15-vuotiasta, voidaan käsittely toimittaa suljettuna. Jollei tuomioistuimen ratkaisua ole tarpeen salata esimerkiksi asianosaisten yksityisyyden suojaamiseksi, on se kuitenkin julkinen. Vaikka itse ratkaisua ei julkaistaisi, sen lopputulos sekä sovelletut lainkohdat tulee kuitenkin aina julkistaa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä seksuaalirikosten erityispiirteiden vaikutuksesta oikeudenkäyntiin, ota yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa