Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta liittyy alle 18-vuotiaisiin henkilöihin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon, syyllistyy seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta. Seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta syyllistyy myös se, joka käyttää edellä mainittuja seksuaalipalveluja, joista toinen on luvannut tai antanut korvauksen. Tekijänä voi olla kuka tahansa, joka lupaa tai antaa alaikäiselle korvauksen siitä, että tämä tekee seksuaalisia palveluksia hänelle tai jollekulle muulle. Jälkimmäisessä tapauksessa kysymys voi olla myös parituksesta. Tekijä voi itsekin olla alaikäinen.

Alaikäisen kysymyksessä ollessa tyypillinen tilanne on kuitenkin sellainen, että palveluksia on ostamassa kypsempi ja yhteiskunnallisesti vahvemmassa asemassa oleva henkilö. Tällaisella henkilöllä voidaan olettaa olevan kyky tajuta prostituution kielteiset vaikutukset prostituoidun elämään ja myös tuntea ne vaikeudet, jotka ovat myötävaikuttaneet alaikäisen ajautumiseen prostituutioon. Vastuu prostituutiosta on näissä tapauksissa selvästi käyttäjän puolella.

Seksuaalisten palveluksien tekemisen edellytetään tapahtuvan maksua tai muuta korvausta vastaan, mutta edellytyksenä ei ole, että tekijä painostaa tai taivuttaa alaikäisen palveluksiin. Alaikäinen voi itse tehdä aloitteen. Maksun tai korvauksen tulee kuitenkin olla ainakin yksi edellytys seksuaalipalvelujen antamiselle. Ystävyyssuhteisiin tai muuten seurusteluun liittyvät lahjat tai muut taloudelliset järjestelyt eivät tee tällaisessa suhteessa tapahtuvasta sukupuoliyhteydestä tai muista seksuaalisista teoista rangaistavia.

Prostituutiolle on tyypillistä, että korvaus sukupuoliyhteydestä maksetaan rahana. Ehdotettu säännös ei kuitenkaan edellytä nimenomaan rahana maksettavaa korvausta, vaan myös muut korvaukset ovat mahdollisia. Kysymykseen voi tulla esineen antaminen, palveluksen, kuten matkan kustantaminen, jonkin toiselle kuuluvan menon suorittaminen tai esimerkiksi asunnon tarjoaminen sukupuoliyhteyttä vastaan. Korvauksella ei tarvitse olla ainakaan välitöntä taloudellista arvoa. Myös opintosuorituksen hyväksyminen tai muun sellaisen hyväksymisen tai alaikäiselle tärkeän suosituksen antaminen voi olla säännöksessä tarkoitettu korvaus.

Rangaistuksena seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Myös kyseisen rikoksen yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa