Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta liittyy alle 18-vuotiaisiin henkilöihin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, eli alle 18-vuotiaalta on säädetty erikseen rikoksena kielletyksi. Ostamisella tarkoitetaan taloudellista korvausta, jonka antamalla tai lupaamalla saadaan nuori sukupuoliyhteyteen tai muunkaltaiseen seksuaaliseen tekoon. Tarkoituksena taloudellisella korvauksella on, että se toimii houkuttimena. Nuori siis ryhtyy seksitekoon taloudellisesta korvauksesta tai sen lupauksesta. Kyseiseen rikokseen ei siis voida syyllistyä, mikäli tekijä päättää antaa nuorelle vasta jälkikäteen taloudellisen korvauksen. Päättämisenä tulee huomioida, että korvauksesta ei ole ollut mainintaa tai edes ajatusta ennen tekoa.

Korvauksen antaminen tai lupaaminen itsessään ei vielä täytä rikosta, vaan edellytyksenä on myös, että lapsi on ryhtynyt seksitekoon. Rikoksen yritys on kuitenkin rangaistava, joten korvauksen tarjoaminen tällaisesta teosta voidaan nähdä yrityksenä ostaa seksuaalipalveluja nuorelta.

Säännös ei edellytä nimenomaan rahana maksettavaa korvausta, vaan myös muut korvaukset ovat mahdollisia. Kysymykseen voi tulla esineen antaminen, palveluksen, kuten matkan kustantaminen, jonkin toiselle kuuluvan menon suorittaminen tai esimerkiksi asunnon tarjoaminen sukupuoliyhteyttä vastaan. Korvauksella ei tarvitse olla ainakaan välitöntä taloudellista arvoa. Myös opintosuorituksen hyväksyminen tai muun sellaisen hyväksymisen tai alaikäiselle tärkeän suosituksen antaminen voi olla säännöksessä tarkoitettu korvaus.

Korvauksen lupaajan ei säännöksen mukaisesti tarvitse olla seksipalvelujen käyttäjä. Tällöin kyseessä on kolmannen henkilön lupaama tai tarjoama korvaus lapselle, joka korvausta vastaan ryhtyy seksuaaliseen tekoon toisen henkilön kanssa, kuin korvauksen suorittavan. Kyse voi olla myös tällöin parituksesta, josta rangaistaan rikoslain mukaisesti ankarammin, kuin seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta. Paritukseen voi syyllistyä silloin, kun tekijä saa itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä. Tekijänä parituksessa on korvauksen suorittava henkilö.

 

Vaikka sitä ei laissa ole suoraan mainittu, voi säännöksen mukaan siihen syyllistyä myös alaikäinen. Eli alle 18-vuotias houkuttelisi tällöin toista alle 18-vuotiasta seksuaaliseen tekoon tai sukupuoliyhteyteen korvausta, tai sen lupausta vastaan kyseisestä teosta.

Teosta voidaan tuomita sakkoon, tai enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Teon yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa