Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalinen hyväksikäyttö rikoslaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan rikoslain 20 luvun 5§:n mukaan tekoa, jossa tekijä käyttää asemaansa hyväksi ja taivuttaa toisen sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan tekoon. Tilanteessa käytetään hyväksi toisen alisteista asemaa tai puolustuskyvyttömyyttä.  Aseman hyväksikäyttäminen voi esimerkiksi tarkoittaa lupausta edistää toisen asiaa, mikäli tämä suostuu seksiin. Kyseessä voi olla myös henkinen ylivalta ja sen avulla seksuaalisen tekoon taivuttelu.  

Pykälän kaksi ensimmäistä kohtaa koskevat alle 18-vuotiaita. Toisaalta on huomattava, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on oma rikoksensa. Ensimmäisen kohdan tarkoitus on estää alle 18-vuotiaan hyväksikäyttö koulussa tai muussa laitoksessa. Kielto koskee kaikkia niitä, jotka ovat valvontavastuussa tai joilla on määräysvaltaa nuoreen nähden. Myös näihin rinnastuva alisteinen suhde tulee kysymykseen.  Lakia voidaan soveltaa paikkoihin, joissa olosuhteet ovat samankaltaiset kuin laitoksessa tai koulussa, kuten esimerkiksi urheiluleireihin. Lain toisen alaikäisiä koskevan kohdan mukaan on kiellettyä törkeästi väärinkäyttää alle 18-vuotiaan seksuaalista kypsymättömyyttä. Edellytyksenä on, että nuoren kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä on olennaisesti heikompi kuin tekijällä sekä kypsymättömyyden että osapuolten ikäeron vuoksi.

Jälkimmäiset kohdat soveltuvat enimmäkseen täysi-ikäisiin. Kolmannen kohdan mukaan on kiellettyä seksuaalisesti hyväksikäyttää henkilöä, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään taikka muodostaa tai ilmaista tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt. Tarkoitus ei kuitenkaan ole rajoittaa sairaiden ja vammaisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Neljännessä kohdassa kielletään erityisen riippuvuussuhteen törkeä väärinkäyttö seksuaaliseen tekoon taivuttelussa. Erityinen riippuvuussuhde on monitulkintainen käsite, mutta sillä voidaan tarkoittaa muun muassa henkistä ylivaltaa.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan sakkoja tai vankeutta enintään neljä vuotta. Yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa