Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalinen hyväksikäyttö parisuhteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalinen hyväksikäyttö on aina rikos, vaikka rikoksen tekijä ja uhri olisivat parisuhteessa. Seksuaalinen hyväksikäyttö kielletään laissa, ja siitä tuomittua voidaan rangaista sakolla tai vähintään neljällä vuodella vankeutta.

Jokaisella on oltava oikeus ja mahdollisuus kieltäytyä seksistä, sillä seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle. Niinpä seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos myös silloin, kun tekijä ja uhri ovat parisuhteessa. Seksuaalinen hyväksikäyttö kielletään laissa, ja se tarkoittaa tilanteita, jolloin tekijä käyttää asemansa hyväksi taivuttaakseen toisen sukupuoliyhteyteen, muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi, käyttäen hyväksi toisen tiedotonta tai muuten avutonta tilaa. Kun toinen henkilö on rikoksentekijästä erityisen riippuvainen, kuten henkilöiden ollessa parisuhteessa, ja tekijä käyttää tätä riippuvuussuhdetta törkeästi hyväkseen, on kyseessä seksuaalinen hyväksikäyttö. Seksuaalisen hyväksikäytön tekijä sekä uhri voivat olla minkä tahansa sukupuolen edustajia. Avioliiton, muun pysyvän parisuhteen tai seurustelun ei myöskään katsota poistavan tai vähentävän osapuolten seksuaalista itsemääräämisoikeutta, eivätkä nämä tekijät tällöin vähennä rikoksentekijän vastuuta.

Seksuaalisen hyväksikäytön uhrin tulisi aina käydä lääkärissä fyysisten vammojen hoitamiseksi sekä väkivallan merkkien dokumentointia varten. Suomessa seksuaalisen väkivallan uhreille tarjotaan kriisiapua ja -terapiaa, ja uhri voi hakea turvaa ensi- tai turvakodista. Seksuaalisen hyväksikäytön uhrin tai uhatun henkilön on myös mahdollista hakea turvaa hakemalla lähestymiskieltoa uhkaavaa henkilöä vastaan. Lähestymiskielto voidaan määrätä tilanteissa, joissa on perusteltu aihe olettaa, että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin vakavasti häiritsemään tätä henkilöä. Lähestymiskiellon rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai enintään vuosi vankeutta.

Yli kahdeksantoistavuotiaan henkilön seksuaalinen hyväksikäyttö on asianomistajarikos, mikä tarkoittaa sitä, että syyte rikoksestä epäiltyä vastaan voidaan nostaa vain asianomaisen eli rikoksen uhrin pyynnöstä, eikä oma-aloitteisesti syyttäjän puolesta. Syyttäjä voi nostaa rikoksesta syytteen ilman asianomaisen pyyntöä ainoastaan, jos erittäin tärkeä yleinen etu niin vaatii. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan sakkoon tai enintään neljän vuoden vankeuteen.

Rikosasioiden sovittelu tekijän ja uhrin välillä on pääasiassa myös mahdollista puolueettoman sovittelijan välityksellä. Sitä ei kuitenkaan suositella tapauksissa, joissa on kyse lähisuhdeväkivallasta, kuten seksuaalisessa hyväksikäytössä parisuhteessa, sillä ottaen huomioon rikoksen laatu ja tekotapa sekä rikoksesta epäillyn ja uhrin keskinäinen suhde ja muut seikat, ei sovittelun katsota soveltuvan rikoksen selvittämiseen.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä parisuhteessa, ota yhteys lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa