Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalinen hyväksikäyttö koulussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalisen hyväksikäytön rangaistavuudesta säädetään rikoslain 20 luvun 5 §:ssä. Sillä suojataan sellaisten henkilöiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta, jotka ovat jonkinlaisen alistussuhteen vuoksi alttiita heitä vahvemmassa asemassa olevan henkilön seksuaaliselle hyväksikäytölle. Pykälässä erotellaan neljä alistussuhdetta, joiden seksuaalinen hyväksi käyttäminen on rangaistavaa. Ensimmäinen alistussuhde perustuu koulu- tai laitosolosuhteisiin, missä alaikäinen on jonkun valvonnassa tai määräysvallan alainen.

Opettajan ja oppilaan välinen alistussuhde on luonteeltaan sellainen, että sen hyödyntäminen oppilaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön on rangaistava teko. Tällä ei kuitenkaan ole tarkoitettu rajoittaa kaikenlaisia nuorten ja heitä vanhempien henkilöiden seksuaalisuhteita silloinkaan, kun vanhempi osapuoli on nuorta vahvemmassa asemassa. Kohteena olevan henkilön kypsyys ja ikä vaikuttavat sen arviointiin, millaista menettelyä on pidettävä hyväksikäyttönä ja milloin taas on kysymys tasavertaisessa tilanteessa syntyneestä seksuaalisuhteesta. Merkitystä on myös sillä, kuinka eristettynä nuori elää suhteen kehittymisvaiheessa. Hyväksikäytön vaara on pienempi silloin, kun suhde syntyy vähitellen nuoren joutumatta olosuhteiden vuoksi jatkuvasti yhteyteen opettajan kanssa.

Koulussa saattaa olla sisäisiä ohje- tai järjestyssääntöjä, jotka kieltävät opettajien ja oppilaiden väliset sukupuolisuhteet. Tällaisten normien rikkominen ei sinänsä osoita, että auktoriteettiasemassa oleva olisi syyllistynyt seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Jos opettaja on rikoslain mukaan virkamiehenä pidettävä henkilö, hän saattaa kuitenkin syyllistyä virkavirheeseen sääntöä rikkoessaan. Jos seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu viittätoista vuotta nuorempaan lapseen, opettaja syyllistyy samalla lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa