Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalinen hyväksikäyttö ja tuomio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita sakkoihin ja enintään neljäksi vuodeksi vankeuteen. Lievässä teossa rikoksesta voi selvitä sakkorangaistuksella. Tuomio voidaan määrätä ehdollisena vankeutena, mikäli vankeusrangaistus on alle kaksi vuotta. Oheisseuraamukseksi voidaan määrätä ehdollisen vankeuden kanssa sakkoja tai enintään kahdeksan kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen yhdyskuntapalvelua. Mikäli tuomio on enintään kuusi kuukautta vankeutta, voidaan se tuomita valvontarangaistuksena, eli ns. pantarangaistuksena. Tällöin henkilö suorittaa vankeusrangaistuksen kotonaan.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan ankarammin, koska lapsen kehitys yleensä kärsii rikoksen takia. Lapseksi rikoslaissa luetaan alle 16-vuotias. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita neljästä kuukaudesta kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita yhdestä kymmeneen vuotta vankeutta.

Työelämä
Seksuaalinen hyväksikäyttötuomio hankaloittaa työn saantia aloilla, joissa ollaan olennaisesti tekemisissä lasten kanssa. Tuomiosta tulee merkintä rikostaustaotteeseen, jonka työnantaja voi haastatteluvaiheessa pyytää esittämään tai pyytää luvan katsoa itse. On myös mahdollista, että lasten kanssa työskennellyt henkilö menettää työpaikkansa tuomion takia.

Valitus
Käräjäoikeudessa tuomion saanut henkilö voi valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeuteen pääseminen vaatii jatkokäsittelyluvan. Lupaa ei tarvita, mikäli henkilö on tuomittu ankarampaan tuomioon, kuin kahdeksan kuukautta vankeutta. Jatkokäsittelylupa myönnetään, mikäli on aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta, tarvitaan muiden samanlaisten asioiden takia selventää oikeuskäytäntöä, tai luvan myöntämiseen on muu painava syy. Hovioikeuden tuomiosta voidaan valittaa Korkeimpaan oikeuteen. Asian käsittely Korkeimmassa oikeudessa vaatii valitusluvan. Valituslupa myönnetään, mikäli siihen on painavia perusteita, kuten oikeuskäytännön yhtäläisyyden täsmentäminen, tai aiemmissa oikeusasteissa on saattanut tapahtua virhe, jonka takia ratkaisu olisi purettava tai poistettava. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa