Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalinen hyväksikäyttö humalassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalinen hyväksikäyttö on kielletty laissa. Joutuakseen vastuuseen rikoksesta, tekijän tulee täyttää tietyt vastuuperusteet. Humalassa tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen ei kuitenkaan poista tekijän vastuuta, jos tähän ei ole erityisen vakavia syitä.

Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä taivuttaa toisen ihmisen sukupuoliyhteyteen, muuhun toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon, tai alistumaan seksuaalisen teon kohteeksi tekijän omaa asemaa hyväksikäyttäen, kun

  1. Toinen ihminen on alle kahdeksantoista vuotias, joka on koulussa tai muussa laitoksessa rikoksentekijän määräysvallan tai valvonnan alainen tai muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa tekijään,
  2. Toinen ihminen on alle kahdeksantoista vuotias, jonka kyky itsenäisesti päättää omasta seksuaalisesta käyttymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin rikoksentekijällä, ja tekijä käyttää törkeästi hyväkseen tätä kypsymättöyyttä,
  3. Toinen ihminen on sairaalassa tai muussa laitoksessa hoidettavana ja hänen kyky puolustaa itseään tai muodostaa tai ilmaista omaa tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai
  4. Toinen henkilö on rikoksentekijästä erityisen riippuvainen, ja tekijä käyttää tätä riippuvuussuhdetta törkeästi hyväkseen.

Rikoksesta rangaistaan vain, jos tekijällä katsotaan olevan niin sanottu rangaistusvastuu, eli jos katsotaan, että hän on täysin vastuussa tekemästään rikoksesta. Tekijän tulee tällöin olla yli viisitoistavuotias sekä syyntakeinen. Tekijä on syyntakeinen, jos hän kykenee tekohetkellä ymmärtämään tekonsa tosiasiallisen luonteen sekä oikeudenvastaisuuden ja hän kykenee säätelemään käyttäytymistään. Tekijä on syyntakeeton, jos hän ei tähän kykene mielisairauden, syvän vajaamielisyyden tai vakavan mielenterveyden tai tajunnan häiriön vuoksi. Jos tekijän kyky ymmärtää edeltä mainittuja seikkoja on samoista syistä merkittävästi alentunut, katsotaan hänen olevan alentuneesti syyntakeinen. Syyntakeeton ihminen vapautuu vastuusta, ja alentuneesti syyntakeisen tekijän rangaistusta lievennetään.

On kuitenkin huomattava, että ellei siihen ole erityisen painavia syitä, päihtymystä tai muuta tilapäistä tajunnan häiriötä johon tekijä on itse saattanut itsensä, ei oteta huomioon syyntakeisuusarvioinnissa. Siispä runsaalla ja pitkään jatkuneella alkoholinkäytöllä aiheutettu humalassa oleminen ei vaikuta tekijän rikosvastuuseen tai rangaistukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa