Minilex - Lakipuhelin

Seksuaalinen hyväksikäyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalisen hyväksikäytön rangaistavuudesta säädetään rikoslain 20 luvun 5 §:ssä. Sillä suojataan sellaisten henkilöiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta, jotka ovat jonkinlaisen alistussuhteen vuoksi alttiita heitä vahvemmassa asemassa olevan henkilön seksuaaliselle hyväksikäytölle. Pykälässä erotellaan neljä alistussuhdetta, joiden seksuaalinen hyväksi käyttäminen on rangaistavaa. Rangaistusasteikko on sakosta neljään vuoteen vankeutta. Myös tällaisen hyväksikäytön yritys on rangaistavaa.

Kaksi ensimmäistä niistä koskevat alle 18-vuotiaita. Ensimmäisessä alistussuhde perustuu koulu- tai laitosolosuhteisiin, missä alaikäinen on jonkun valvonnassa tai määräysvallan alainen. Sillä ei ole merkitystä, että onko nuori vapaaehtoisesti laitoksessa. Toisessa alistussuhde perustuu alaikäisen ja vahvemman osapuolen välisiin eroihin kyvyssä tehdä itsenäisiä päätöksiä, mitkä voivat johtua ikäerosta tai kypsyydestä. Tällä suojataan nuorta häntä selvästi kypsemmän henkilön hyväksikäytöltä tilanteissa, mitkä eivät ole lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Kolmannessa alistussuhde perustuu sairaala- tai laitosolosuhteisiin, missä heikomman osapuolen kyky puolustautua tai ilmaista tahtonsa on heikentynyt sairauden tai muun heikkouden takia. Jos henkilön puolustautumiskyky ei ole heikentynyt, kyse ei ole hyväksikäytöstä vaan normaaleista seksuaalisista suhteista. Puolustuskyvyn heikkous voi johtua esimerkiksi vahvasta lääkityksestä. Neljännessä alistussuhde perustuu heikomman osapuolen riippuvuuteen vahvemmasta osapuolesta. Tällainen riippuvuus voi koskea esimerkiksi henkilön toimeentuloa tai uskontoa.  

Tällaisen alistussuhteen hyväksi käyttäminen toisen taivuttamiseen tai saamiseen ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan tekoon on seksuaalista hyväksikäyttöä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa