Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja seksuaalinen hyväksikäyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen voimassa olevan rikoslain 20 luvussa säädetään seksuaalirikoksissa. Seksuaalinen hyväksikäyttö on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Seksuaalisen hyväksikäytön kriminalisoinnin tavoitteena on suojata erityisessä asemassa olevien henkilöiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta

Rikoslaissa kuvataan seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistö. Rikossäännöksen mukaan se, joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa toisen sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon, on tuomittava rangaistukseen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Seksuaalisessa hyväksikäytössä on näin ollen kyse siitä, että vahvemmassa tai muutoin uhriin verrattuna erilaisessa asemassa oleva henkilö tekee seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavan teon.

Rikossäännöksen mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö voi tulla kyseeseen ensinnäkin, mikäli teon kohteena on alle kahdeksantoista vuotias henkilö, joka on koulussa tai muunkaltaisessa laitoksessa tekijän määräysvallan tai valvonnan alainen taikka muulla tavoin alisteisessa suhteessa tekijään. Lisäksi tunnusmerkistön mukainen teko tulee kyseeseen, jos tekijä kohdistaa tekonsa alle kahdeksantoistavuotiaaseen henkilöön, jonka kyky päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on olennaisesti heikompi kuin tekijällä esimerkiksi kypsymättömyyden tai ikäeron vuoksi, ja tekijä käyttää törkeästi väärin tätä kypsymättömyyttä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö tulee kyseeseen myös tilanteissa, joissa tekijä kohdistaa tekonsa henkilöön, joka on sairaalahoidossa tai muussa laitoksessa, ja jonka kyky itsensä puolustamiseen tai tahdon ilmaisuun on olennaisesti heikentynyt sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan takia. Lain mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä myös silloin, kun tekijä kohdistaa tekonsa henkilöön, joka on erityisen riippuvainen tekijästä, ja käyttää törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta joka vallitsee henkilöiden välillä.

Rikoslain mukaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita sakkoa tai enintään neljä vuotta vankeutta.  Varsinaisen teon lisäksi myös seksuaalisen hyväksikäytön yritys on säädetty rangaistavaksi rikossäännöksessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa