Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja rikokseen yllyttäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikokseen yllyttämisestä säädetään rikoslaissa. Lain mukaan se, joka tahallaan taivuttaa toisen henkilön tahalliseen rikokseen tai rikoksen rangaistavaan yritykseen, on tuomittava yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Yllytyksellä tarkoitetaan sitä, että joku tahallisesti taivuttelee toisen tahallisen rikoksen tekemiseen taikka rikoksen yritykseen, joka on laissa säädetty rangaistavaksi. Yllytyksessä henkilö näin ollen vaikuttaa rikoksen varsinaiseen tekijään siten, että tekijä päättää tehdä rikoksen. Siitä, millä keinoilla yllyttäjä saa aikaan rikoksentekopäätöksen tekijässä, ei ole erikseen säädetty. Yllytys voi täten olla esimerkiksi tiettyyn toimintaan taivuttelemista tai käskemistä. Olennaista on kuitenkin se, että yllyttäjä saa aikaan rikoksentekopäätöksen tekijässä. Yllyttäjää onkin kuvattu rikoksen henkiseksi alkuunpanijaksi.

Rikoslain mukaan yllytys on rangaistavaa, ja yllyttäjä tuomitaan kuten rikoksen tekijä. Rangaistavuus edellyttää sitä, että tekijä syyllistyy rangaistavaan tekoon tai vähintään sen rangaistavaan yritykseen. Yllyttäjän rangaistus on sidoksisissa siihen tekoon, minkä varsinainen rikoksen tekijä toteuttaa. Näin ollen yllyttäjä vastaa ainoastaan siitä teosta, mihin hän on tekijää yllyttänyt, eikä enemmästä, vaikka rikoksen tekijä syyllistyisikin esimerkiksi törkeämpään tekomuotoon taikka muuhun rikokseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa