Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja rasismi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen rikoslaki kieltää rasismin eli syrjinnän rodun perusteella tietyissä tilanteissa, ja tämä kielto perustuu Suomen perustuslaissa jokaiselle taattuun yhdenvertaisuuteen.

Rasismilla tarkoitetaan ihmisten rodun, etnisen taustan tai biologisten eroavaisuuksien perusteella tapahtuvaa syrjintää, eli ihmisten eriarvoista kohtelua. Suomessa rikoslaki kieltää syrjinnän rodun perusteella eri tilanteissa. Tämä kielto perustuu perustuslaissa turvattuun jokaisen oikeuteen tulla kohdelluksi samanarvoisina. Rikoslaissa esimerkiksi kielletään syrjintä, työsyrjintä, sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan rodun perusteella. Muissa tapauksissa syrjinnän kielto ei kuitenkaan koske yksityisten henkilöiden välisiä suhteita.

Rikoslaissa kielletystä syrjinnästä voit lukea lisää Minilex.fi-sivuston osiosta ‘Rikoslain mukainen syrjintä’. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on puolestaan lain mukaan kyse silloin, kun joku asettaa yleisön saataville, levittää yleisön keskuuteen tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää esimerkiksi rodun, ihonvärin, syntyperän, tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi, joka voidaan määrätä suoritettavaksi ehdollisena vankeutena.

Rikoksesta on myös törkeä tekomuoto, jonka katsotaan olevan kyseessä silloin, kun rikoksen katsotaan olevan kokonaisuutena arvioiden törkeä, ja kun kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan

1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »2) muuhun kuin edellä mainittuun väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Törkeästä tekomuodosta tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Rasistinen motiivi on Suomessa myös koventamisperuste, eli tuomioistuin voi rangaistuksesta päättäessään määrätä tuomitulle ankaramman rangaistuksen, kuin mitä rikoksesta muuten laissa määrätään.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä rasismista ja rikoslain soveltamisesta, voit ottaa yhteyttä lakimieheen esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa