Minilex - Lakipuhelin

Ulkomainen tuomio on otettava huomioon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Samaa asiaa ei voi käsitellä kahdesti tuomioistuimessa. Se koskee myös ulkomaisia tuomioita. Näin ollen Suomessa ei saa nostaa syytettä teosta, josta jo on tekopaikan valtiossa tai toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu lainvoimainen tuomio, ja syyte on hylätty, syytetty on todettu syylliseksi, mutta jätetty rangaistukseen tuomitsematta, tuomittu seuraamus on pantu täytäntöön tai sen täytäntöönpano on kesken tai tuomittu seuraamus on tuomioistuinvaltion lain mukaan rauennut.

Edellä sanotusta huolimatta valtakunnansyyttäjä saa kuitenkin määrätä syytteen nostettavaksi Suomessa, jos ulkomailla annettu tuomio ei perustu Suomen viranomaisen esittämään pyyntöön tai rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan pyyntöön, johon Suomen viranomaiset ovat suostuneet. Edellytyksenä on, että rikoksen katsotaan kohdistuneen Suomeen tai rikos on virka- tai sotilasrikos, joka on tehty ulkomailla, mutta josta voidaan syyttää Suomessa. Sama koskee kansainvälistä rikosta ja rikosta, joka katsotaan tehdyksi myös Suomessa. Valtakunnansyyttäjä ei kuitenkaan saa määrätä syytettä nostettavaksi rikoksesta, joka on tehty osittain tuomion antaneen Euroopan unionin jäsenvaltion alueella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa