Minilex - Lakipuhelin

Rikoksen yritys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aina teon rikosoikeudellinen rangaistavuus ei edellytä sitä, että rikos olisi onnistunut ja siitä olisi aiheutunut konkreettinen seuraus. Monen tahallisen rikoksen kohdalla myös yritys on rangaistava, jolloin rikosta yrittänyt henkilö voidaan tuomita rangaistukseen. Teko on yleensä yhtä paljon tekijänsä syyllisyyttä ilmentävä, oli teko onnistunut tai sitten ei.

Milloin sitten on kyse rikoksen yrityksestä? Yleensä edellytetään sitä, että on syntynyt vaara rikoksen syntymiselle, ja rikoksen onnistuminen on todennäköistä. Teko ei kuitenkaan ole vielä täyttynyt ja keskeytyy jostain syystä, esimerkiksi vartijan paikalle saapumisen vuoksi. Rikosoikeudessa katsotaan, että teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on kysymyksessä silloinkin, kun vaaraa rikoksen täyttymisestä ei aiheudu, jos vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä. Arvioinnissa otetaan aina huomioon teon tunnusmerkistö.

Milloin yritys on rangaistava?

Ainoastaan tahallinen teko voi olla yrityksen asteelle jääneenä rangaistava. Lisäksi yritys on rangaistava ainoastaan silloin, kun se on erikseen säädetty rangaistavaksi. Esimerkiksi rattijuopumuksen kohdalla yritystä ei ole säädetty rangaistavaksi, joten henkilöä ei voida rangaista sen vuoksi, että hän yrittää lähteä juopuneena kuljettamaan autoa, jos poliisi estää hänen liikkeellelähtönsä ennen auton käynnistymistä.

Rikoksen rangaistava yritys on syytä erottaa valmistelusta, joka voidaan ajallisesti katsoa edeltävän yritystä ja tekoon ryhtymistä. Valmistelu on rangaistava vain erikseen säädettynä, yleensä vain vakavimpien rikosten kohdalla. Valmistelussa konkreettisiin tekoihin rikoksen täyttymiseksi ei ole vielä ryhdytty, toisin kuin rangaistavan yrityksen kohdalla, jossa on jo saatu aikaan vaara rikoksen täyttymisestä.

Rikos voidaan rinnastaa myös täytettyyn tekoon, jolloin rikos täyttyy jo edettyään yrityksen asteelle. Näin on säädetty esimerkiksi veropetoksen kohdalla. Joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian alhaiseksi taikka veron aiheettoman palauttamisen, on tuomittava veropetoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tällöin teon jääminen yrityksen asteelle ei vaikuta tuomittavan rangaistuksen rangaistuasteikkoon.

Milloin yritys ei ole rangaistava?

Rikoksen yritys ei ole rangaistavaa silloin, kun tekoa ei ole säädetty rangaistavaksi yrityksen asteella. Näin on yleensä lievempien rikosten kohdalla. Lisäksi ainoastaan tahallinen teko voi tulla yrityksenä rangaistavaksi, joten huolimattomuuden vuoksi rangaistavat teot, kuten vammantuottamus, eivät voi tulla yrityksenä rangaistavaksi.

Rangaistava yritys täyttyy myös silloin, kun teko keskeytyy ja vaaraa rikoksen täyttymisestä ei aiheudu, jos keskeytyminen johtuu vain satunnaisista syistä. Kuitenkin, jos kyse on niin sanotusta kelvottomasta yrityksestä, eikä vaaraa rikoksen täyttymiselle ole voinutkaan syntyä, ei teko ole yrityksenä rangaistava. Esimerkiksi jos henkilö osoittaa tyhjällä aseella toista henkilöä ja painaa liipaisinta, ei rikoksen (tappo/murha) täyttymiselle ole mitään mahdollisuutta, eikä sitä rangaista edes yrityksenä. Merkitystä ei ole sillä, tiesikö aseella osoittava aseen olevan tyhjä vai ei. Teko saattaa toki täyttää jonkin muun rikoksen, kuten laittoman uhkauksen, tunnusmerkistön.

Alennettu asteikko

Yrityksestä rangaistaan lievemmin kuin täytetystä teosta. Jos rikos on jäänyt yritykseen, rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa. Enimmäisrangaistus on tällöin ¾ rikoksesta säädetyn rangaistuksen enimmäismäärästä. Elinkautista rangaistusta yrityksen asteelle jääneestä teosta ei voida tuomita, vaan enimmäisrangaistus esimerkiksi murhan yrityksestä on 12 vuotta. Jos teosta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi määräaikainen vankeusrangaistus, voidaan sen sijasta tuomita sakkoa erityisen painavista syistä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Teko voi olla yrityksenä rangaistava ainoastaan silloin, kun yritys on säädetty rangaistavaksi
  • Teon jäädessä yritysasteelle mitataan rangaistus lievennetyltä rangaistusasteikolta

Varoitukset

  • Teko voi tulla yrityksenä rangaistavaksi, vaikka rikos ei olisikaan täyttynyt
  • Satunnaiset syyt rikoksen estymiselle eivät poista teon rangaistavuutta rikoksen yrityksenä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]