Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja yhdyskuntapalvelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhdyskuntapalvelu on yksi rikosoikeudellisten seuraamuksien muoto. Yhdyskuntapalvelu on enintään 8 kuukauden pituisen ehdottomana vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus. Yhdyskuntapalveluun tuomittu joutuu rajoittamaan omaa vapaa-aikaansa ja tekemään palkatonta työtä valvonnan alaisena. Rikoslaissa säädetään yhdyskuntapalveun edellytyksistä.

Yhdyskuntapalvelun tavoitteena on rikoksentekijän yhteiskuntaan kiinnittymisen helpottaminen. Vankilarangaistus voisi olla haitallinen edistämään rikoksentekijän sopeutumista rikoksettomaan elämäntapaan. Yhdyskuntapalvelun yksi tehtävä on myös ehkäistä sitoutumista rikolliseen alakulttuuriin, kuten vankiloissa usein käy.

Yhdyskuntapalvelun edellytykset

Yhdyskuntapalveluun voidaan tuomita, jos rikoksesta tuomitaan enintään 8 kuukauden ehdoton vankeusrangaistus, syytetty suostuu yhdyskuntapalveluun, syytetyn oletetaan suoriutuvan palvelusta ja aiemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset tai ehdottomat vankeusrangaistukset tai muut painavat syyt eivät ole esteenä yhdyskuntapalvelun tuomitsemiselle.

Ensimmäisen edellytyksen mukaisesti tuomioistuimen tulee ensin harkinnassaan päätyä ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka jälkeen tarkastellaan yhdyskuntapalveluvaihtoehtoa. Jos rikoksesta syytetty vastustaa yhdyskuntapalvelua, ei tuomioistuin voi sitä tuomita. Tällöin syytetyn suoriutumiselle määrätystä palvelusta tuskin olisikaan edellytyksiä.

Tuomioistuimen tulee saada syytetystä soveltuvuusselvitys Rikosseuraamuslaitokselta, jossa lausutaan rikoksentekijän soveltuvuudesta yhdyskuntapalveluun. Soveltuvuusselvitys toimitetaan haastatteluin ja eri viranomaisilta saatavien selvitysten avulla. Soveltuvuusselvityksessä kartoitetaan syytetyn elämäntilanne sekä motivaatio yhdyskuntapalvelun suorittamiseen. Yleisenä esteenä yhdyskuntapalvelulle voidaan pitää syytetyn päihdeongelmaa, jos yhdyskuntapalveluun liitettyjä sosiaalisia tukitoimia ei voida pitää riittävänä.

Rikoksentekijälle tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset voivat olla esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. Jos syytetty on jo aiemmista rikoksista tuomittu ehdottomaan vankeuteen, ei yhdyskuntapalvelua voida laittaa täytäntöön yhdessä aiemman ehdottoman vankeuden kanssa. Rikoksentekijän rikosten uusiminen on käytännössä painavin tekijä arvioitaessa yhdyskuntapalvelun käytettävyyttä. Yhdyskuntapalvelusta ei ole tarkoitettu tuomittavaksi rikoksiaan jatkuvasti toistavalle rikoksentekijälle. Myös aiemmat tuomitut yhdyskuntapalvelut voivat olla esteenä, vaikka syytetty olisi niistä aiemmin selvinnytkin. Yleinen lainkuuliaisuus edellyttää, että rikoksia uusittaessa siirrytään jossain vaiheessa ankarampaan seuraamukseen, käytännössä ehdottomaan vankeuteen.

Yhdyskuntapalvelun tuomitsemista puoltaa yleensä se, jos rikos on tehty alle 21-vuotiaana.

Yhdyskuntapalvelun toteuttaminen

Yhdyskuntapalvelun pituus on 14–240 tuntia, ja se suoritetaan alkuperäisen ehdottoman vankeusrangaistuksen aikana. Esimerkiksi jos rikoksentekijä tuomittaisiin ehdottomaan vankeuteen ajalle 1.5–31.8, laitetaan vankeusrangaistuksen sijaan tuomittu yhdyskuntapalvelu täytäntöön kyseisenä ajanjaksona. Jos yhdyskuntapalvelu tuomitaan ehdollisen vankeuden lisäksi, on sen pituus 20–90 tuntia. Muuntosuhteena voidaan pitää sitä, että yksi päivä vankeutta vastaa yhtä tuntia yhdyskuntapalvelua.

Yhdyskuntapalvelu sisältää tietyn tuntimäärän valvonnan alaista työtä. Palvelu suoritetaan yleensä 3–4 tunnin jaksoina, tavallisimmin kahtena päivänä viikossa. Työtehtäviksi pyritään löytämään hyödyllisiä töitä, jotka muuten jäisivät tekemättä tai jotka tehtäisiin vapaaehtoisena palkattomana työnä. Työstä ei makseta korvausta. Palveluspaikka saa hyödykseen palvelun suorittajan työpanoksen, muuta korvausta palvelupaikalle ei makseta.

Yhdyskuntapalvelusta laaditaan suunnitelma, joka sisältää yksityiskohtaisen aikataulun, palvelutehtävät sekä muut ehdot. 10 tuntia yhdyskuntapalvelurangaistuksesta voidaan suorittaa käsittelemällä päihdeongelmaa. Yhdyskuntapalveluun tuomittu on velvollinen osallistumaan palvelusuunnitelman laatimiseen ja palvelun täytäntöönpanon vaatimiin tilaisuuksiin.

Jos yhdyskuntapalveluun tuomittu rikkoo palveluksen ehtoja, voidaan hänelle antaa suullinen tai kirjallinen huomautus. Jos rikkomus on vakava, voi syyttäjä vaatia loppurangaistuksen tuomitsemista ehdottomana vankeutena. Tuomittavan vankeuden pituus riippuu siitä, missä vaiheessa yhdyskuntapalvelusta rikkomus tapahtui.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Yhdyskuntapalveluksen sisällöstä on saatavilla tietoa Rikosseuraamuslaitoksen internetsivuilla

- Urheiluseurat voivat ilmoittaa Rikosseuraamuslaitokselle, jos niillä on tarjota työtehtäviä yhdyskuntapalveluun tuomituille

Varoitukset

- Rangaistuksena yhdyskuntapalvelu sijoittuu ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen väliin

- Toistuvat rikokset ja päihdeongelmat voivat estää yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen. Tällöin syytetty tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]