Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja alkoholi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen voimassa olevassa rikoslaissa säädetään rangaistavaksi erilaisia alkoholilainsäädännön vastaisia tekoja. Rangaistavaksi on säädetty lievä alkoholirikos, alkoholirikos sekä törkeä alkoholirikos.

Rangaistava alkoholirikos on kyseessä silloin, kun tekijä alkoholilain vastaisesti valmistaa tai tuo maahan alkoholijuomaa tai väkiviinaa. Myös silloin, kun Suomen alkoholilain vastaisesti myydään, välitetään tai muulla tavoin luovutetaan toiselle henkilölle alkoholijuomaa tai väkiviinaa, on kyseessä alkoholirikos. Lisäksi lain mukaan rangaistavaa on alkoholilainsäädännön vastainen väkiviinan hallussapito ja kuljetus, sekä alkoholijuoman hallussapito tai kuljetus myyntitarkoituksessa. Erikseen rangaistavaksi säädetään myös laittomasti valmistetun tai maahantuodun alkoholijuoman hallussapito ja kuljetus. Alkoholirikokseen syyllistynyt tekijä voidaan tuomita joko sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeuteen.

Mikäli alkoholirikos katsotaan kokonaisuutena arvostellen ainoastaan vähäiseksi, tuomitaan rikoksen tekijä alkoholirikoksen sijaan lievästä alkoholirikoksesta. Teon vähäisyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi alkoholijuoman ja väkiviinan määrään sekä muihin rikokseen liittyviin seikkoihin. Lievästä alkoholirikoksesta voidaan tuomita ainoastaan sakkorangaistukseen.

Törkeä alkoholirikos on kyseessä silloin, kun alkoholirikoksen kohteena on suuri määrä alkoholijuomaa tai väkiviinaa, tai jos rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Jos rikos tehdään osana alkoholirikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, rangaistaan rikoksen tekijää törkeästä alkoholirikoksesta. Lisäksi törkeä tekomuoto tulee kyseeseen silloin, kun alkoholijuomaa tai väkiviinaa levitetään alaikäiselle häikäilemättömällä tavalla tai toisen henkilön riippuvaista asemaa hyväksi käyttäen. Jotta kyseessä olisi törkeä alkoholirikos, edellytetään edellä mainituilta teoilta lisäksi sitä, että rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeästä alkoholirikoksesta seuraa vankeusrangaistus, jonka asteikko on vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Mikäli tekijä syyllistyy alkoholirikokseen tai lievään alkoholirikokseen, voidaan ilmoitus jättää tekemättä, esitutkinta toimittamatta, syyte ajamatta sekä rangaistus määräämättä, mikäli veron- ja tullinkorotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi teon vakavuuteen sekä mahdolliseen toistuvuuteen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]