Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen voimassa oleva rikoslaki on julkaistu jo vuonna 1889. Rikoslaissa kuvataan sekä kaikkia rikoksia koskevat yleiset opit, että luetteloidaan rangaistavat rikokset ja niistä seuraavat rangaistukset.

Rikoslaki jaetaan yleiseen osaan ja erityiseen osaan. Yleisessä osassa, eli pääasiallisesti lain luvuissa 1-9 säädetään rikosoikeuden yleisistä opeista. Rikoslain yleisen osan opit käsittelevät rikosoikeudellisen vastuun yleisiä edellytyksiä. Lain luvuissa 1-9 säädetäänkin esimerkiksi tahallisuudesta, vastuuikärajasta sekä yrityksestä, avunannosta ja yllytyksestä. Lisäksi rikoslain yleisessä osassa säädetään rangaistuslajeista, rangaistusten määräämisestä sekä rikoksen vanhentumisesta. Rikoslain yleisen osan lukujen säännökset ovat yleisiä säännöksiä, jotka koskevat lähtökohtaisesti kaikkia rikoslajeja.

Rikoslain erityisessä osassa, eli luvuissa 11-51 säädetään eri rikoslajeista. Varsinaiset rikossäännökset löytyvät siis rikoslain erityisestä osasta. Erityisessä osassa kuvatut rikossäännökset koostuvat rikosnimikkeistä, näiden rikosten tunnusmerkistöistä sekä teosta seuraavista rangaistussäännöksistä.

Esim. Rikoslain 21 luku

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


5§ Pahoinpitely

Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Kuten edellä mainitusta esimerkistä ilmenee, rikoslain erityinen osa sisältää ensin rikoksen nimikkeen, sitten rikoksen tunnusmerkistön, jossa kuvataan rangaistavaksi säädetty teko, sekä lopuksi rikoksen rangaistusasteikko, eli se skaala, mitä teosta voidaan vähintään ja enintään tuomita rangaistukseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa