Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja alle 15-vuotias

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 15-vuotias ei rikoslain mukaan ole rikosoikeudellisesti vastuunalainen, koska rikosoikeudellisen vastuun edellytyksenä on, että tekijä on rikoksen tekemisen hetkellä vähintään 15-vuotias.

Alle 15-vuotiasta ei pidetä syyntakeisena. Alle 15-vuotias on siis syyntakeeton. Syyntakeettomuus tarkoittaa sitä, että rikoksentekijän katsotaan toimineen "ymmärrystä vailla" ja on siksi rangaistusvastuusta vapaa. Alle 15-vuotias rikoksentekijä ei joudu oikeuteen eikä häntä rangaista, koska hänen ei katsota voivan rikosoikeudellisesti syyllistyä rikokseen. Rikosoikeudellinen vastuu ei ala vielä sinä päivänä, kun nuori täyttää 15 vuotta, vaan hän on rikosoikeudellisesti vastuunalainen vasta seuraavan vuorokauden alusta alkaen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen vasta 15 vuoden iästä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että alle 15-vuotias selviäisi rikoksistaan ilman seurauksia. Alle 15-vuotiaasta rikoksentekijästä tehdään lastensuojeluilmoitus. Lisäksi alle 15-vuotias on velvollinen korvaamaan rikoksellaan aiheuttamansa vahingot, sillä vahingonkorvausvelvollisuudelle ei ole säädetty alaikärajaa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa