Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja ilmoitusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaissa velvoitetaan ilmoittamaan poliisille tietyistä valmisteilla olevista rikoksista rangaistuksen uhalla. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole jo tapahtuneista rikoksista.

Jo tehdyistä rikoksista ei ole laissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Suomen rikoslaki kuitenkin velvoittaa jokaisen, joka on saanut tiedon tietyistä valmisteilla olevista törkeistä rikoksista, jotka joko vaarantavat yhteiskuntaa ja valtiota, tai jotka ovat erittäin vakavia yksilöön kohdistuvia rikoksia, ilmoittamaan näistä. Näistä rikoksista tulee rikoslain mukaan rangaistuksen uhalla ilmoittaa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, jos teko olisi vielä estettävissä.

Näitä tiettyjä vakavia rikoksia, joista on lain mukaan ilmoitettava, ovat joukkotuhonta tai sen valmistelu, rikos ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikos tai sen valmistelu, sotarikos, kidutus, kemiallisen aseen kiellon rikkominen, biologisen aseen kiellon rikkominen, jalkaväkimiinakiellon rikkominen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, maanpetos, vakoilu, valtiopetos, raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, ryöstö, ihmiskauppa, panttivangin ottaminen, törkeä tuhotyö, törkeä terveyden vaarantaminen, ydinräjähderikos, kaappaus, terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, törkeä ympäristön turmeleminen sekä törkeä huumausainerikos. Myös osa edellä mainittujen rikosten törkeistä tekomuodoista ilmoittamatta jättäminen on rikos.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan rangaista sakolla tai enintään kuuden kuukauden vankeustuomiolla, joka voidaan määrätä ehdollisena vankeutena suoritettavaksi. Tällaisen rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan rangaista, jos henkilön olisi ollut ilmiannettava nykyinen tai entinen aviopuolisonsa tai nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, vanhempansa tai lapsensa, tai sellainen henkilö, johon hänellä on vastaavanlainen läheinen suhde. Niin sanotun itsekriminointisuojan perusteella itse rikoksentekijän ei myöskään ole ilmoitettava rikoksesta tai muuten myötävaikutettava syyllisyytensä selvittämiseen esitutkinnassa.

Ilmoitus on tehtävä viranomaiselle, joka voi tehdä asiasta esitutkinnan. Jos sinulla on lisäkysymyksiä ilmoitusvelvollisuudesta, voit ottaa yhteyttä lakimieheen esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa