Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja osallisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Useimmiten rikossäännökset on kirjoitettu siten, että rikoksen tekijänä on yksi henkilö. Koska rikoksen toteuttamiseen voi kuitenkin osallistua useampia henkilöitä, on näiden tahojen rikosoikeudellista vastuuta arvioitava erikseen. Rikoslain 5 luvussa säädetäänkin osallisuudesta. Laissa säädettyjä osallisuuden muotoja ovat yllytys ja avunanto, sekä rikoskumppanuus ja välillinen tekeminen.

Yllytys ja avunanto ovat tahallista myötävaikuttamista rikokseen. Näin ollen molemmat katsotaan niin sanotusti varsinaiseksi osallisuudeksi. Yllytyksellä tarkoitetaan lain mukaan sitä, että toinen tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen. Yllyttäjä tuomitaan kuten rikoksen tekijä. Avunannossa rikokseen myötävaikuttaminen tapahtuu siten, että avunantaja ennen rikosta tai sen aikana tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä. Avunanto voi tapahtua neuvoin, toimin tai muilla tavoin. Rikoslain mukaan avunantaja tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin varsinainen tekijäkin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Niin sanotun tekijänvastuun muotoja ovat rikoslaissa säädetyt rikoskumppanuus sekä välillinen tekeminen. Rikoskumppanuudella tarkoitetaan rikoslaissa sitä, että kaksi tai useampi henkilö yhdessä tekevät tahallisen rikoksen. Kutakin tekijää rangaistaan tällöin rikoksen tekijänä. Välillinen tekeminen tulee kyseeseen tilanteissa, joissa henkilö tekee tahallisen rikoksen käyttäen välikappaleena toista, jota ei voida rangaista rikoksesta syyntakeettomuuden tai tahallisuuden puutteen vuoksi. Sitä, joka käyttää toista henkilöä tällaisena välikappaleena, rangaistaan tällöin rikoksen tekijänä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa