Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja tahallisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen voimassa olevan rikoslain mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on syyksiluettavuus. Syyksiluettavuuden muotoja ovat tahallisuus ja tuottamus. Rikoslain mukaan lähtökohtaisesti teot ovat rangaistavia vain tahallisina. Tuottamuksellisista teoista rangaistaan ainoastaan, jos rikoslaissa nimenomaisesti on niin säädetty.

Tahallisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä tekijä on teon toteuttaessaan tahtonut. Lain mukaan tekijä on aiheuttanut rikossäännöksen tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen. Teko voi olla tahallinen myös silloin, jos tekijä on pitänyt teon seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Tahallisuus voidaan näin ollen jakaa kolmeen erilaiseen tyyppiin.

Mikäli tekijän tarkoituksena on ollut tietyn seurauksen aiheuttaminen, on kyseessä niin sanottu tarkoitustahallisuus. Tällöin tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut rikoslain tunnusmerkistön mukaisen teon tekeminen sekä seurauksen aikaansaaminen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Tarkoitustahallisuudesta voidaan erottaa varmuustahallisuus. Varmuustahallisuudessa on kyse siitä, että tekijä on pitänyt varmana seurauksen syntymisen, vaikkakaan seurauksen syntyminen ei ole ollut tekijän varsinainen tavoite.

Tahallisuuden kolmantena muotona pidetään niin sanottua todennäköisyystahallisuutta. Todennäköisyystahallisuudessa tekijä pitää rikoksen tunnusmerkistön täyttymistä todennäköisenä. Tällöin tekijä ei tavoittele tunnusmerkistön mukaisen seurauksen aiheuttamista, eikä pidä seurauksen aiheutumista varmana. Todennäköisyystahallisuudessa tekijä kuitenkin pitää toimintansa johdosta aiheutuvan seurauksen syntymistä ainakin jollakin tasolla todennäköisenä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa