Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja huolimattomuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslain mukaan huolimattomuus tarkoittaa sitä, että joku rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. Toisistaan erotetaan siis se, miten henkilön olisi pitänyt toimia ja miten hän olisi voinut toimia.

Rikoksentekijän voidaan katsoa toimineen huolimattomasti, jos ammattinsa, koulutuksensa ja yleisen elämän kokemuksensa suhteen tekijän kanssa samassa asemassa oleva huolellinen ja ymmärtäväinen ihminen olisi toiminut vastaavassa tilanteessa eri tavalla. Jos tällainen huolellinen malli-ihminen olisi toiminut tilanteessa samalla tavalla kuin tekijä, tekijä ei ole toiminut huolimattomasti. Arvioitaessa sitä, onko tekijä toiminut huolimattomasti, verrataan tekijän menettelyä siis siihen, miten huolellinen henkilö olisi kyseisessä tilanteessa toiminut. Lisäksi otetaan huomioon eri toimintavaihtoehtojen edut ja riskit.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Huolimattomuus voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Tiedostettu huolimattomuus tarkoittaa huolellisuusvelvollisuuden tietoista rikkomista. Tiedostamaton huolimattomuus tarkoittaa puolestaan sitä, että tekijä ei havaitse rikkovansa huolellisuusnormia. Tekijän toiminta on huolimatonta, vaikka hänellä olisi ollut tilaisuus ja kyky toimia huolellisesti.

Huolimattomuudesta käytetään rikoslaissa termiä tuottamus. Rikos on rangaistava tuottamuksellisena vain, jos laissa on niin säädetty. Jos rikos on rangaistava tuottamuksellisena, voi sekä tiedostettu että tiedostamaton huolimattomuus johtaa rangaistusvastuuseen. Jos rikos perustuu kuitenkin pikemmin tapaturmaan kuin huolimattomuuteen, ei teosta rangaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa