Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja yleiset opit

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa voimassa oleva rikoslaki on jaettu yleiseen ja erityiseen osaan. Rikoslain yleinen osa sisältää niin sanotut rikosoikeuden yleiset opit. Erityisessä osassa määritellään erilaiset yksittäiset rikoslajit ja näiden rikosten tunnusmerkistöt sekä rangaistusasteikot. Erityinen osa sisältää näin ollen rangaistavaksi säädetyn teon kuvauksen sekä kuvatun toiminnan rangaistusasteikon.

Rikosoikeuden yleisillä opeilla tarkoitetaan sääntöjä, jotka määrittelevät muun muassa rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiä sekä rikosoikeudellisia vastuuvapausperusteita. Yleisten oppien on katsottu muodostavan rikosoikeuden ytimen, sillä rikosoikeuden yleiset opit ovat yhteisiä useimmille rikoslajeille. Oppien tarkoituksena on näin ollen systematisoida sekä hahmottaa Suomen rikosoikeudellisen järjestelmän rakennetta.

Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi yleiset opit määrittelevät esimerkiksi rikoksen osallisuutta sekä yritystä koskevat säännöt. Myös rikoksesta seuraavat rangaistukset on luetteloitu rikoslain yleisessä osassa.

Rikosoikeuden yleiset opit voidaan jakaa edelleen vastuuoppiin ja seuraamusoppiin. Vastuuopin katsotaan sisältävän esimerkiksi syy-yhteyttä, tahallisuutta ja tuottamusta sekä rikoksen osallisuutta ja yritystä koskevan sääntelyn. Seuraamusoppi taas nimensä mukaisesti sisältää erilaisia rangaistuslajeja, kuten sakkoa ja vankeutta koskevan sääntelyn, sekä rangaistuksen määräämistä ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset.

Yleiset opit sisältävät esimerkiksi erilaisia käsitteitä ja periaatteita, joilla pyritään hahmottamaan rikosoikeuden järjestelmän rakennetta. Rikosoikeuden yleisten oppien on vakiintuneesti katsottu sisältyvän erityisesti rikoslain 3-5 lukuihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]