Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja yleiset opit

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa voimassa oleva rikoslaki on jaettu yleiseen ja erityiseen osaan. Rikoslain yleinen osa sisältää niin sanotut rikosoikeuden yleiset opit. Erityisessä osassa määritellään erilaiset yksittäiset rikoslajit ja näiden rikosten tunnusmerkistöt sekä rangaistusasteikot. Erityinen osa sisältää näin ollen rangaistavaksi säädetyn teon kuvauksen sekä kuvatun toiminnan rangaistusasteikon.

Rikosoikeuden yleisillä opeilla tarkoitetaan sääntöjä, jotka määrittelevät muun muassa rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiä sekä rikosoikeudellisia vastuuvapausperusteita. Yleisten oppien on katsottu muodostavan rikosoikeuden ytimen, sillä rikosoikeuden yleiset opit ovat yhteisiä useimmille rikoslajeille. Oppien tarkoituksena on näin ollen systematisoida sekä hahmottaa Suomen rikosoikeudellisen järjestelmän rakennetta.

Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi yleiset opit määrittelevät esimerkiksi rikoksen osallisuutta sekä yritystä koskevat säännöt. Myös rikoksesta seuraavat rangaistukset on luetteloitu rikoslain yleisessä osassa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Rikosoikeuden yleiset opit voidaan jakaa edelleen vastuuoppiin ja seuraamusoppiin. Vastuuopin katsotaan sisältävän esimerkiksi syy-yhteyttä, tahallisuutta ja tuottamusta sekä rikoksen osallisuutta ja yritystä koskevan sääntelyn. Seuraamusoppi taas nimensä mukaisesti sisältää erilaisia rangaistuslajeja, kuten sakkoa ja vankeutta koskevan sääntelyn, sekä rangaistuksen määräämistä ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset.

Yleiset opit sisältävät esimerkiksi erilaisia käsitteitä ja periaatteita, joilla pyritään hahmottamaan rikosoikeuden järjestelmän rakennetta. Rikosoikeuden yleisten oppien on vakiintuneesti katsottu sisältyvän erityisesti rikoslain 3-5 lukuihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa