Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja avunanto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosoikeudellisen vastuun syntyminen ei aina edellytä sitä, että henkilö olisi itse konkreettisesti tehnyt rikoksen. Myös avunanto rikoksen tekemiseksi on kielletty ja rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Avunannosta tuomitaan se, joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä. Avunantajaa rangaistaan avunannosta siihen rikokseen, josta päätekijää rangaistaan. Esimerkiksi varkausrikoksen päätekijä voidaan tuomita varkaudesta ja rikoksessa avustanut henkilö avunannosta varkauteen.

Avunanto on mahdollista ainoastaan tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen. Tuottamukselliseen tekoon ei voi syyllistyä avunantajana. Avunannosta tuomitseminen edellyttää myös, että kaikki päätekijän rikosvastuun edellytykset täyttyvät. Jos päätekijä on esimerkiksi syyntakeeton tai toimii oikeuttamisperusteen nojalla, avustajaa rangaistaan välillisenä tekijänä, jos sen edellytykset täyttyvät.

Millaiset teot ovat avunantoa?

Mitkä tahansa arkiset teot voidaan katsoa avunannoksi, jos ne edistävät rikoksen tekemistä. Myös laiminlyönti voi olla avunantona rangaistavaa, mikäli laiminlyönti voidaan rinnastaa aktiivisella toimella tapahtuvaan rikoksen tekemisen edistämiseen. Esimerkiksi jos huoltomies jättää varaston oven lukitsematta, häntä voidaan rangaista avunantajana törkeään varkauteen, jos hän tiesi, että varkausrikos on tapahtumassa. Oven lukitsematta jättäminen edesauttaa rikoksen täyttymistä lisäämällä sen todennäköisyyttä.

Avunantona voidaan rangaista vain, jos avunanto on ollut tahallinen. Avunantajan tulee siis olla tietoinen siitä, että rikos on tapahtumassa ja että hän toimillaan edistää sen toteutumista.

Avunanto voi olla luonteeltaan fyysistä tai psyykkistä. Avunanto täyttyy, jos avunantaja toimittaa rikoksentekovälineitä, toimii pakoauton kuljettajana tai antaa rikoksen päätekijälle sellaisia neuvoja, jotka edesauttavat rikoksen tekemistä. Avunannon ei tarvitse olla seurauksen syntymisen välttämätön edellytys. Riittävää on, että avunantotoimi on lisännyt, edistänyt tai helpottanut rikoksen tekemisen mahdollisuutta. Oikeudelliseen muotoon puettuna avunanto täyttyy, kun avunannoksi luokiteltava teko on lisännyt oikeushyvän loukkaamisen todennäköisyyttä eli sen rikoksen todennäköisyyttä, joka muodostaa myötävaikuttamisen kohteen.

Tarkasteltaessa avunantoa on kiinnitettävä huomiota sovellettavaan tunnusmerkistöön. Tekijää ja avunantajaa rangaistaan samasta teosta saman rikostunnusmerkistön perusteella. Avunannon rangaistavuus on pystyttävä kytkemään tietyn rikostunnusmerkistön kuvattuun toimintaan. Eri rikoksissa avunanto voi siten olla hyvinkin erilaista toimintaa.

Huomattavaa on myös se, ettei rikoksentekijän tarvitse olla tietoinen avunantajan toimista, jotta avunantajaa voitaisiin rangaista. Avunannosta voidaan siis rangaista, vaikka avunantaja toimisi ilman rikoksentekijän pyyntöä.

Ajallinen ulottuvuus

Avunantotoimi on tehtävä ennen rikosta tai sen aikana. Jos avunantajan toiminta alkaa vasta sen jälkeen, kun rikos on jo täyttynyt, ei häntä enää voida rangaista avunannosta. Tällöin voi tulla sovellettavaksi jokin muu rikosoikeudellinen vastuuperuste tai rikostunnusmerkistö. Esimerkiksi jos henkilö piilottaa varkausrikoksella saatua omaisuutta tietäen sen varastetuksi, ei häntä rangaista avunannosta varkauteen, vaan mahdollisesti kätkemisrikoksesta.

Kuinka avunantajaa rangaistaan?

Avunantajaa rangaistaan samasta teosta avunantajana kuin päärikoksen tekijää tekijänä. Avunanto ei ole Suomen rikoslaissa katsottu yhtä moitittavaksi teoksi kuin konkreettisen rikoksen tekemistä. Ero tehdään avunantajan ja tekijäkumppanin syyllisyyteen ja tekojen olennaisuuteen rikoksen täyttymisen edistämiseksi. Avunanto on rangaistusasteikon lieventämisperuste. Enimmäisrangaistus avunantajalle on 3/4 sen rangaistusasteikon maksimista, josta rikoksen päätekijää rangaistaan.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Avunannosta rangaistaan lievennetyltä rangaistusasteikolta
  • Avunantoon syyllistyminen edellyttää tahallisuutta

Varoitukset

  • Avunannoksi voidaan katsoa mitkä tahansa arkiset teot, jotka lisäävät rikoksen toteutumisen riskiä
  • Jos avunantajan rooli rikoksessa on huomattava, voi sovellettavaksi tulla tekijäkumppanuutta koskevat rangaistussäännökset

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]