Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja hyväksikäyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyväksikäyttö liittyy rikoslaissa rangaistavaksi säädettyihin seksuaalirikoksiin. Usein kyse on asemaan perustuvan henkisen yliotteen hyväksikäyttämisestä seksuaalisen teon yhteydessä. Hyväksikäyttörikoksina rangaistavaksi on säädetty seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö.

Hyväksikäyttörikokset ovat yleensä hyvin vakavia rikoksia niiden erityisen vahingollisuuden vuoksi. Rangaistusasteikko on säädetty ankaraksi. Seuraavassa esitellään lyhyesti eri hyväksikäyttörikosten muodot.

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi 1) alle 18 vuotiaan, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa  tai valvontansa alainen tai muussa alisteisessa suhteessa häneen, 2) alle 18-vuotiaan, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä, käyttämällä törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä, 3) henkilön, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään taikka muodostaa tai ilmaista tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai 4) henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä.

Myös yritys on rangaistava. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee alle 16-vuotiaalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa lapsen ryhtymään tällaiseen tekoon. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä alle 16-vuotiaan kanssa, jollei rikos täytä törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä. Jos teko tapahtuu perhepiirissä vanhemman tai vanhempaan rinnastuvan, samassa taloudessa elävän henkilön toimesta, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan, jos lapsi on alle 18-vuotias.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä sitä, että lapsi olisi taivutettu tekoon tai tietyn aseman hyväksikäyttämistä. Säännös soveltuu, vaikka alle 16-vuotias olisi itse halunnut sukupuoliyhteyttä tehden siitä aloitteen. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan vankeusrangaistus, jonka vähimmäispituus on neljä kuukautta ja enimmäispituus kuusi vuotta vankeutta.

Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka on alle 16-vuotiaan tai perhepiirissä alle 18-vuotiaan lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä, lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä kohteena on lapsi, jolle rikos iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muun tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi. Lisäedellytyksenä on, että rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Myös yritys on rangaistava. Törkeän tekomuodon rikoksesta tekijä tuomitaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lapsen törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö

Se, joka korvausta vastaan saa parituksen tai ihmiskaupan uhrin ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon, on tuomittava seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rikoksesta tuomitaan myös se, jolla on ollut syytä epäillä seksiä tarjoavan henkilön olleen parituksen tai ihmiskaupan uhri. Ainoastaan tahallisesta teosta on säädetty myös yritys rangaistavaksi.

Vinkit

- Hyväksikäyttörikoksissa on kyse rikoksen uhrin riippuvuussuhteen tai muun alisteisen suhteen tekijään nähden hyväksikäyttämisestä

- Lapsen seksuaalisen suojaikärajan (16 vuotta) tarkoituksena on suojella lasten kehitystä

Varoitukset

- Hyväksikäyttörikokset ovat vakavia rikoksia, joista voi seurata ankara vankeusrangaistus

- Hyväksikäyttörikoksen täyttyminen ei aina edellytä aseman hyväksikäyttöä. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön voi syyllistyä, vaikka rikoksen uhri olisi ollut aloitteellinen teon suhteen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa