Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja esityöt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen rikoslaki on vuodelta 1889, mutta se ei ole säilynyt muuttumattomana, vaan sitä on jatkuvasti kehitetty. Rikoslain esitöistä selviää lainsäätäjän tarkoitus, sillä esityöt tehdään ennen lain hyväksymistä ja voimaantuloa. Rikoslain esitöihin kuuluvat esimerkiksi hallituksen esitykset eduskunnalle.

Lain esitöillä tarkoitetaan niitä asiakirjoja, joita valmistellaan ennen lain hyväksymistä ja voimaantuloa. Lain esitöitä ovat komiteanmietinnöt, hallituksen esitykset sekä eduskunnan valiokuntien mietinnöt ja lausunnot. Esitöiden valmistelun jälkeen ehdotettu laki saatetaan eduskunnan arvioitavaksi, ja eduskunnan mahdollisten muutosten lisäämisen ja hyväksynnän jälkeen laki voidaan saattaa voimaan. Jos eduskunta ei hyväksy esitystä, ei laki tule voimaan.

Esitöistä näkyy lainsäätäjän tarkoitus, sillä niissä perustellaan lain tarpeellisuus sekä tehtävät. Lainsäätäjän tarkoitus kuuluu niin kutsuttuihin heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin Suomessa, eli niitä tulee yleisesti ottaen soveltaa oikeuskäytännössä, tai niistä poikkeavia päätöksiä on perusteltava.

Rikoslain esitöistä näkyy nimenomaisesti rikoslakiin liittyvät lainsäätäjän ajatukset lain kehittämisestä. Esimerkiksi vuonna 2017 hallitus on antanut eduskunnalle esityksen aluevalvontalain ja rikoslain muuttamisesta, jotta Suomen lainsäädäntö vastaisi paremmin maailman muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen sekä uudenlaisiin uhkiin. Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain alueloukkausta koskevaa rangaistussäännöstä muutettaisiin niin, että aluevalvontalaissa tarkoitettu vihamielisen toiminnan torjuminen ja muut toimivaltuudet voitaisiin kohdistaa myös tunnuksettomaan sotilaalliseen ryhmään koko Suomen alueella. Näin ollen rikoslain perusteella voitaisiin vastata myös sotilaalliseen uhkaan, jonka valtiollista alkuperää ei voida suoraan tunnistaa ulkoisten tunnusmerkkien perusteella.

Hallitus antaa monia esityksiä eduskunnalle vuosittain rikoslain muuttamisesta. Jos sinulla on lisäkysymyksiä rikoslain esitöistä, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa