Minilex - Lakipuhelin

Rikoslain mukainen syrjintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syrjinnällä tarkoitetaan ihmisten eriarvoista kohtelua tietyin perustein ilman hyväksyttävää syytä, ja tämä on kielletty Suomen rikoslaissa rangaistuksen uhalla.

Syrjinnällä tarkoitetaan ihmisten eriarvoista kohtelua. Syrjintä voi perustua eri ominaisuuksiin. Suomen rikoslaki kriminalisoi syrjinnän sekä työsyrjinnän. Työelämää lukuun ottamatta syrjinnän kielto ei kuitenkaan koske yksityisten henkilöiden välisiä suhteita.

Syrjinnästä on rikoslain mukaan kyse silloin, kun joku elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä tai julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

  1. ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
  2. kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä, tai
  3. asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan tai uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

On huomattava, että kielto ei koske erityiskohtelua silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy, eikä kielto myöskään koske viranomaisten harjoittamaa ulkomaan kansalaisten erityiskohtelua silloin, kun se on lakiin perustuvaa.

Syrjinnästä on lain mukaan tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, joka voidaan määrätä suoritettavaksi ehdollisena vankeutena. Syrjintä on myös rangaistuksen koventamisperuste, eli tuomioistuin voi määrätä rikoksentekijälle ankaramman rangaistuksen mistä tahansa rikoksesta, kuin laissa muuten on määrätty, jos kyseinen rikos katsotaan olevan tehty rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta tai muuhun niihin rinnastettavasta vaikuttimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa