Minilex - Lakipuhelin

Rikoshyöty rikoslain mukaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoshyödyllä tarkoitetaan rikoslaissa rikollisella toiminnalla saatua taloudellista hyötyä. Lain mukaan hyödyksi katsotaan rikoksella välittömästi eli suoraan saatu omaisuus tai sen omaisuuden sijaan tullut omaisuus sekä näiden tuotto ja rikoksella saadun säästön arvo. Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty tuomitaan menetetyksi eli se on luovutettava valtiolle. Taloudellinen hyöty voi olla sekä rahaa että muuta omaisuutta, jolla on raha-arvoa.

Jos hyödyn määrästä ei ole saatavissa selvitystä tai sitä on vaikeaa esittää, hyödyn määrä arvioidaan ja siinä otetaan huomioon rikoksen laatu, laajuus ja muut olosuhteet. Menetettäväksi on tarkoitettu vain todellinen nettohyöty eli lailliset kustannukset voidaan vähentää hyödyn määrästä. Sen sijaan vähennyksenä ei voida ottaa huomioon rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia, kuten huumausaineen valmistamiseen käytettyjen aineiden ostohintaa.

Hyödyn menettämiseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, osallinen tai se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty. Hyödyn saajan ei tarvitse olla tietoinen rikoksesta, vaan olennaista on että hän on hyötynyt tosiasiallisesti teosta. Myös se voidaan tuomita menettämisseuraamukseen, jolle esimerkiksi rikoksen tekijä on siirtänyt hyödyn välttääkseen korvausvelvollisuuden ja hän on ollut tästä tietoinen tai hänellä on ollut perusteltu syy tätä epäillä. Samoin toimitaan jos hän on saanut omaisuuden lahjana tai muuten vastikkeetta. Jos rikoksesta on hyötynyt useampi kuin yksi, hyöty voidaan tuomita menetetyksi yhteisvastuullisesti.

Hyötyä ei kuitenkaan tuomita menetetyksi, jos se on palautettu tai tuomittu suoritettavaksi loukatulle (esim. rikoksen uhrille) vahingonkorvauksena tai edunpalautuksena. Tietyissä tilanteissa rikoshyötyä voidaan tuomita menetetyksi myös laajennetusti eli tietyin edellytyksin on mahdollista menettää omaisuutta, jonka oletetaan olevan peräisin rikollisesta toiminnasta, jota ei pidetä vähäisenä. Säännöksellä puututaan yleensä järjestäytyneen rikollisuuden törkeisiin rikoksiin, joissa rikosten tuottama hyöty on suunnitelmallisesti siirretty menettämisseuraamuksen ulottumattomiin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa