Minilex - Lakipuhelin

Raiskaus on väkivaltainen rikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Raiskauksessa on kysymys toisen pakottamisesta sukupuoliyhteyteen. Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, syyllistyy raiskaukseen. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Jos raiskaus huomioon ottaen uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat on kokonaisuutena arvostellen vähemmän vakava kuin yllä mainituissa tilanteissa, tuomitaan rikoksentekijä raiskauksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Samoin tuomitaan se, joka muulla kuin henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa sisältävällä uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen. Tässä tarkoitettu lievennetty rangaistusasteikko ei tule kysymykseen, mikäli raiskauksessa on käytetty väkivaltaa.

Pakottamisesta on kyse väkivallan käyttämisestä tai sillä uhkaamisesta. Nimenomaisesti edellytetään, että väkivalta tai sen uhka kohdistuu henkilöön. Sen sijaan ei edellytetä, että väkivallan tai sen uhan kohteena on se henkilö, johon pakottaminen kohdistuu. Myös pakotettavan tahdon murtamiseksi toiseen henkilöön kohdistettu väkivalta tai uhkaaminen sellaisella väkivallalla tulee kysymykseen. Väkivallalla voidaan pyrkiä joko estämään pakotetun toimintakyky tai murtamaan hänen vastustustahtonsa. Väkivallan uhan ei edellytetä olevan välitön, vaan myös uhkaus tehdä väkivaltaa vastaisuudessa sisältyisi raiskauksen tunnusmerkistöön. Tekijä voi esimerkiksi uhata tehdä myöhemmin väkivaltaa kohteena olevan henkilön lapselle, jollei uhattu alistu sukupuoliyhteyteen.

Teon kohteeksi joutuneelta henkilöltä ei vaadita itsensä vaarantamista teon ehkäisemiseksi, vaan riittää, että hän selvästi osoittaa vastustavansa sukupuoliyhteyttä. Käytännössä raiskaus tapahtuu usein tilanteessa, jossa uhri ns. jäykistyy kauhusta eikä siten kykene lainkaan vastarintaan. Näin käy tyypillisesti silloin, kun uhri yllätetään tai kun uhri pitää tilannetta liian vaarallisena puolustautuakseen. Tällaisissa tapauksissa sukupuoliyhteyteen pakottamisen katsominen raiskaukseksi ei edellytä mitään erityistä pakottamistointa vaan riittävää on se, että tekijä on käyttänyt hyväkseen uhrin avutonta tilaa. Rangaistuksena raiskauksesta voidaan tuomita vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Myös raiskauksen yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa