Minilex - Lakipuhelin

Paritus on hyötymistä maksullisesta seksistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Paritus tarkoittaa toisen prostituution hyväksikäyttämistä taloudellisen hyödyn hankkimiseksi. Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten, tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten, syyllistyy paritukseen. Sama koskee sitä, joka vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa, sekä sitä, joka yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sellaiseen tekoon ryhtymistä tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää seksuaalisen teon toteutumista. Selkeimmän esimerkin tällaisesta hyväksikäyttämisestä tarjoavat parittajat, jotka perivät prostituoidulta joko asiakkaiden lukumäärään tai aikaan sidotun korvauksen. Ei edellytetä, että hankittava hyöty saadaan suoraan prostituoidulta, rangaistavaa voi olla esimerkiksi välittää prostituoidun yhteystietoja asiakkaalta saatavaa korvausta vastaan. Lisäksi paritusta on käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä edellä mainittuun seksuaaliseen tekoon tai vietellä tai painostaa toinen sellaiseen tekoon.

Säännös ei koske sitä, että prostituoitu myy omia palveluksiaan, eikä sitä, että asiakas ostaa prostituoidulta palveluksen itselleen. Kysymykseen tulevat seksuaalisista teoista ne, jotka voidaan rinnastaa sukupuoliyhteyteen. Sellaisena tekona voidaan pitää ainakin toisen sukupuolielimen intensiivistä koskettelua. Paritussäännöstä sovellettaessa on aina syytä tarkastella tekoa kokonaisuutena arvioituna. Tässä arvioinnissa on on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, joutuuko prostituoitu alistetuksi vai onko hänellä tasavertainen asema hyötyä saavaan henkilöön tai yhteisöön nähden. Teon moitittavuus korostuu niissä tapauksissa, joissa prostituoitu on hyväksikäyttäjään nähden alistetussa asemassa. Rangaistuksena parituksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Myös parituksen yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa