Minilex - Lakipuhelin

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon ei koske sukupuoliyhteyttä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin sukupuoliyhteyteen tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, syyllistyy pakottamiseen seksuaaliseen tekoon. Tekotapana on pakottaminen, joka kuvaa sitä, että tekijän on menettelyllään murrettava kohteena olevan henkilön tahto. Riittää, että uhri selvästi osoittaa vastustavansa ryhtymistä tekijän tavoittelemaan seksuaaliseen tekoon ja että hän tekijän käyttämän väkivallan tai uhkauksen vuoksi joutuu luopumaan oikeudestaan olla ryhtymättä tuohon tekoon. Pakottamisessa käytetty väkivalta voi olla yhtä hyvin henkilöön kohdistuvaa kuin muutakin väkivaltaa. Väkivallan ei myöskään edellytetä kohdistuvan suoraan pakotettavaan henkilöön, vaan myös johonkin kolmanteen henkilöön kohdistettava väkivalta voi tulla kysymykseen. Säännöksessä tarkoitettua väkivallalla pakottamista on esimerkiksi naisen pakottaminen pahoinpitelemällä hänen lastaan. Tekijän ja rikoksen kohteena olevan henkilön suhde ei myöskään rajoita rangaistavuutta, vaan tekijänä voi olla aviopuolisokin.

Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, saa hänet ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin sukupuoliyhteyteen tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan.

Rangaistuksena pakottamisesta seksuaaliseen tekoon voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Myös kyseisen rikoksen yritys on rangaistava.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa