Minilex - Lakipuhelin

Oikeustoimikelpoisuus ja ikä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on kyky antaa ja vastaanottaa sitovia oikeudellisia tahdonilmaisuja, joilla perustetaan, muutetaan tai kumotaan henkilön omaa etua toteuttavia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tahdonilmaisuna voi olla esimerkiksi sopimuksen tekeminen, sopimuksen hyväksyminen tai toimiminen viranomaisessa. Oikeustoimikelpoisuus luo oikeuksia ja velvollisuuksia jokaiselle henkilölle.

Oikeustoimikelpoisuus voi olla joko rajoitettua tai täyttä. 18 vuoden ikä luo henkilölle täyden oikeustoimikelpoisuuden. Aina ei 18 vuotta täyttänyt henkilö ole täysin oikeustoimikelpoinen. Toisin sanoin oikeustoimikelpoinen tietyllä tapaa vaatii tiettyä ikää, mutta sitä voidaan rajoittaa tästä iästä huolimatta tuomioistuimen päätöksellä. Tuomioistuin rajoittaa henkilön oikeustoimikelpoisuutta, mikäli tuomioistuimen mukaan henkilö ei itse kykene huolehtimaan omista asioistaan.

Täysi oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa, että henkilön oikeustoimikelpoisuutta ei ole millään tavalla rajoitettu. Kuten edellä mainitaan, jokainen kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö on lähtökohtaisesti oikeustoimikelpoinen. Oikeustoimikelpoisuus on voimassa niin kauan, kunnes tuomioistuin tai holhousviranomainen päättää jotain muuta tai aina siihen saakka, kunnes henkilö kuolee.

Rajoitettu oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa, että henkilön oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu siten, ettei henkilö voi itse tehdä oikeustoimia. Rajoitus johtuu siitä, että henkilö ei kykene itsenäisesti huolehtimaan asioistaan tietyllä vaadittavalla tavalla. Yli kahdeksantoista vuotiaan oikeudellista toimintakykyä voidaan rajoittaa esimerkiksi sen vuoksi, että henkilö ei sairauden takia ymmärrä tekojaan. Tuomioistuin ja joissain tilanteissa holhousviranomainen määrää näissä tilanteissa henkilön vajaavaltaiseksi hakemuksesta.

Huomioitavaa on, että vaikka on rajoitettu oikeustoimikelpoisuus, voi henkilö silti tehdä päteviä oikeustoimia. Oikeustoimien tulee tosin olla laadultaan vähemmän merkityksellisiä ja niiden on oltava tavanomaisia.

Jokainen alle 18 vuotias on rajoitetusti oikeustoimikelpoinen eli vajaavaltainen. Alaikäisen oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu, koska on katsottu, että alaikäinen omaan kehitykseensä nähden ei kykene suoriutumaan kaikista oikeudellisista velvollisuuksistaan tai ymmärtämään asian merkitystä vaadittavalla tavalla. Alle 18 vuotias voi vain rajoitetusti tehdä oikeustoimia, esimerkiksi lapset voivat tehdä sellaisia ostoksia, jotka ovat olosuhteisiin nähden vähäisiä ja merkitykseltään vähäisiä. Alaikäisen oikeustoimet tulee siis olla olosuhteisiin nähden kohtuullisia ja tavanomaisia.

Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi voidaan edunvalvoja suostumuksesta määrätä päteväksi. Vajaavaltaisella on näin ollen edunvalvoja. Alaikäisen edunvalvojana toimii yleensä hänen vanhempansa.

Oikeustoimikelpoisia ovat pääsäännön mukaan kaikki täysi-ikäiset henkilöt. Tietyin edellytyksin oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa