Minilex - Lakipuhelin

Oikeustoimikelpoisuuden menettäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilö voi menettää oikeustoimikelpoisuutensa lähes kokonaan tai osittain. Jos henkilö julistetaan vajaavaltaiseksi, menettää hän lähtökohtaisesti oikeustoimikelpoisuutensa.

Oikeustoimikelpoisuuden menettäminen edellyttää, että henkilö ei kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Tämän lisäksi henkilön varallisuusaseman, toimeentulonsa tai muiden tärkeiden etujensa täytyy olla vaarassa siitä johtuen, että hän on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan, eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan henkilön etuja.

Pelkkä tietty diagnoosi ei johda oikeustoimikelpoisuuden menettämiseen tai toimintakelpoisuuden rajoittamiseen. Ainoastaan silloin, jos tällaisen diagnoosin johdosta henkilö ei kykene huolehtimaan asioistaan eikä edunvalvojan määrääminen riitä hänen etujensa turvaamiseen, tuomioistuin voi rajoittaa henkilön oikeustoimikelpoisuutta tai julistaa henkilön vajaavaltaiseksi.

Vaikka henkilö julistettaisiin tuomioistuimen päätöksellä vajaavaltaiseksi ja hän siten menettäisi oikeustoimikelpoisuutensa, on hänellä edelleen oikeus tehdä joitakin oikeustoimia. Oikeustoimien tekeminen on siis vajaavaltaisenakin jonkin tyyppisissä asioissa edelleen mahdollista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi sellaiset oikeustoimet, jotka olosuhteisiin nähden ovat tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä.

Henkilö voi menettää oikeustoimikelpoisuuden tuomioistuimen päätöksellä vajaavaltaiseksi julistamisen kautta. Toimintakelpoisuutta ei kuitenkaan saada rajoittaa enempää kuin kyseisen henkilön edun suojaamiseksi on tarpeellista eikä rajoitusta saa ulottaa koskemaan sellaista oikeustoimea, jonka tekemiseen vajaavaltaisella on lain mukaan kelpoisuus. Vajaavaltainenkaan ei siis menetä kokonaan oikeustoimikelpoisuutta, vaan hän voi edelleen tehdä esimerkiksi sellaisia oikeustoimia, jotka ovat luonteeltaan olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa